Wykład o języku czeskim | No nevim no aneb diskurzní markery v češtině

czw 21. 01. 2021 18:00 Wydarzenie online

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu dr Lucii Jílkovej:

Miejsce: Zoom

Język prowadzenia: czeski

Opis:

Tzv. diskurzní markery (DM) jsou jedním z typických rysů spontánního mluveného jazyka. Najdeme je v každém jazyce. V angličtině jsou jimi třeba: well, so, oh; v ruštině: данутак; v němčinějaachsojetzt a v češtině: no, jako, tak, prostě, hele. Tato krátká slůvka mají v jazyce mnoho funkcí. Mluvčí jimi zahajují a ukončují své promluvy, jejich prostřednictvím si udržují slovo, nebo slovo předávají druhému. DM mohou signalizovat opravy, mluvčí jimi vyjadřují postoje k řečenému (viz třeba přitakávací "hm", jímž dáváme najevo, že druhému nasloucháme) apod. Zajímavými DM jsou také hezitace, tedy zvuky v češtině realizované jako středová samohláska [ə], u nichž rovněž můžeme určit mnoho různých funkcí. Některé DM se užívají pouze v určité části České republiky, např. DM "jak kdyby" (ten výzkum jak kdyby teprve začíná) se typicky užívá na Moravě a ve Slezsku, DM "viď" zase v Čechách (byli jste viď zvyklí že...). V přednášce si některé DM a jejich funkce představíme na ukázkách z nahrávek spontánních rozhovorů. 

 

Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.,(*1972) pracuje v oddělení stylistiky a sociolingvistiky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Studovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory obecná lingvistika, fonetika a maďarská filologie. Doktorské studium absolvovala tamtéž. Věnuje se stylistice, fonetice a elektronické komunikaci. V nedávné době autorsky přispěla do monografií Stylistika mluvené a psané češtiny a Syntax mluvené češtiny.  

 
Prosím, pro sledování se registrujte zde: https://forms.gle/Ceq1PSMEoEsDt7FF8  

Na e-mail uvedený v registraci Vám v den vysílání přijde odkaz, kde si přednášku spustíte. 

Informacje o wydarzeniu

  • Nazwa wydarzenia: Wykład o języku czeskim | No nevim no aneb diskurzní markery v češtině
  • Data: czw 21. 01. 2021
  • Termin: 18:00
  • Adres: Wydarzenie online

Podobne wydarzenia