Konkurs przekładowy CENA SUSANNY ROTH 2021 | Dni Bohemistów

16. 12. 2020 31. 03. 2021

Konkurs jest skierowany do początkujących tłumaczy do 40 roku życia, którzy nie opublikowali jeszcze żadnego przekładu literackiego w formie książkowej. Uczestnicy otrzymują do przetłumaczenia ten sam określony fragment wybranej powieści.

Konkurs odbywa się równolegle w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Japonii, Litwie, Macedonii Północnej, Polsce, Rosji, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech (inne kraje mogą zgłosić się jeszcze do końca grudnia 2020). Wybrane jury złożone ze specjalistów od przekładu literackiego wybierze jednego zwycięzcę w każdym kraju. W konkursie nie zostaną uwzględnione prace, które tłumacz opublikuje lub upubliczni przed rozstrzygnięciem konkursu. Konkurs nazwano na cześć renomowanej szwajcarskiej bohemistki i tłumaczki Susanny Roth (1950–1997), która w wielkim stopniu przyczyniła się do promocji współczesnej czeskiej literatury za granicą.

•   Tekst do tłumaczenia

Przedmiotem tegorocznej edycji konkursu jest fragment książki Lenki Elbe Uranova (wyd. Argo, 2020) o długości ok. 15 normostron, znajdujący się na stronach 39-55 (str. 39 od akapitu zaczynającego się zdaniem Po deseti minutách cesty, str. 55 aż do akapitu kończącego się zdaniem Ale to teď ještě nevěděl). Tekst konkursowy dostępny jest tutaj:

•   Nagroda

Kilkudniowy wyjazd do Republiki Czeskiej, połączony z udziałem w seminarium bohemistycznym i programem towarzyszącym. W wyjeździe biorą udział zwycięzcy bieżącej edycji ze wszystkich 14 krajów oraz zwycięzcy poprzedniej edycji (w roku 2020 ze względu na pandemię koronawirusa wyjazd został odwołany).

Czeskie Centrum w Warszawie przyznaje też nagrody książkowe dla 2. i 3. miejsca oraz organizuje seminarium przekładowe dedykowane wszystkim uczestnikom konkursu.

•    Warunki udziału

Gotowe tłumaczenie zadanego fragmentu, opatrzone pseudonimem konkursowym, należy przesłać wraz z aktualnym życiorysem zawodowym w formie krótkiego biogramu w języku czeskim (maksymalnie 1000 ze spacjami), danymi kontaktowymi (adres, telefon, email, data urodzenia) i swoim aktualnym zdjęciem (z podaniem nazwiska autora zdjęcia). Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć oświadczenie o wyłącznym autorstwie przesyłanego tłumaczenia.

Komplet materiałów należy przesłać drogą elektroniczną (w formacie .doc lub .pdf) na adres [email protected] do 31 marca 2021 włącznie. W konkursie nie zostaną uwzględnione prace podpisane inaczej niż pseudonimem. Prace będą oceniane anonimowo (wyłącznie z podaniem pseudonimu) przez jury składające się z uznanych tłumaczy literatury czeskiej na język polski: Olgi Czernikow, Doroty Dobrew, Andrzeja Jagodzińskiego i Julii Różewicz.

Przesyłając wyżej wymienione dokumenty, wymagane dane oraz fotografię, uczestnik konkursu zgadza się na ich przetwarzanie na potrzeby konkursu oraz wykorzystanie w celach związanych z medializacją konkursu, tj. z ich opublikowaniem (na stronie internetowej ČC, CzechLit czy ZÚ oraz w ewentualnej prasie) w przypadku zwycięztwa w ramach danego terytorium.

•    Terminy

Termin nadsyłania tłumaczeń: 31 marca 2021

Ogłoszenie wyników: do 15 maja 2021

Pobyt nagrodzonych tłumaczy w Czechach:  lato 2021

•    Kontakt

Edyta Serafin, Czeskie Centrum w Warszawie, email: [email protected]

Przykładowe biogramy uczestników poprzedniej edycji.

Do dyspozycji uczestników jest szczegółowy regulamin konkursu w języku czeskim.

Partnerzy wydarzenia

Informacje o wydarzeniu

  • Nazwa wydarzenia: Konkurs przekładowy CENA SUSANNY ROTH 2021 | Dni Bohemistów
  • Data: 16. 12. 2020 31. 03. 2021
  • Miejsce: Czeskie Centrum Warszawa
  • Organizator: Czeskie Centrum Literatury / Biblioteka Ziemi Morawskiej; Czeskie Centra

Podobne wydarzenia