Przetwarzanie danych osobowych

Czeskie Centra, organizacja podlegająca Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, z siedzibą w Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1, IČ: 48546038 (dalej „CzC“), podczas wykonywania swoich zadań przetwarza i chroni dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane do celów zgodnych z działalnością CzC, wynikających ze Statusu Czeskich Centrów z dnia 8. 12. 2017 oraz w celu informowania o tych działaniach opinii publicznej.