Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

W wieku dziewięćdziesięciu lat zmarł w piątek czołowy czeski krytyk literacki Milan Jungmann. Stał na czele kilku czasopism literackich i Związku Pisarzy Czeskich (Obec spisovatelů). Miłośnik literatury, laureat wielu nagród.

Milan Jungmann urodził się 18 stycznia 1922 r. w miejscowości Hořany na Mostecku. Ukończył studia na Wydziale filozoficznym, w latach `50 pracował jako dyrektor Biblioteki Narodowej, w latach `60 był szef redaktorem czołowych czasopism literackich.
Po roku 1989 założył Związku Pisarzy Czeskich. Wraz z Józefem Vohryzkiem w 1996 roku został pierwszym laureatem nagrody im. F. X. Šaldy. Za swoją twórczość otrzymał Nagrodę im. Toma Stopparda (1989) i Nagrodę Stowarzyszenia Czeskiego Funduszu Literatury (Nadace Český literární fond).

Autor krytyk literackich, esejów i teoretycznych rozważań na temat literatury, w którch zajmował się głównie nowoczesną prozą o współczesnej tematyce (w tym „Obléhání Tróje” 1969, „Cesty a rozcestí” 1988, „Průhledy do české prózy” 1990, „O Josefu Škvoreckém” 1993).

„Dr Jungmann był znaczącym krytykiem literackim, w latach sześćdziesiątych redaktorem naczelnym Wiadomości literackich (Literární noviny), Listów literackich (Literární listy) oraz Listów (Listy), następnie zajmował się myciem okien, w latach dziewięćdziesiątych był przewodniczącym Związku Pisarzy Czeskich i członkiem czeskiego PEN Clubu“, poinformowała w sobotę Libuše Ludvíková z czeskiego PEN Clubu.

Więcej informacji: http://aktualne.centrum.cz/kultura/kratke-zpravy/clanek.phtml?id=730827
http://kultura.idnes.cz/zemrel-milan-jungmann-a-s-nim-slavna-era-literarnich-novin-p3v-/literatura.aspx?c=A120129_143136_literatura_jaz