Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Od nowego roku akademickiego zmieniamy zasady funkcjonowania biblioteki CzC

W związku ze znacznym ograniczeniem księgozbioru Czeskiego Centrum kilka lat temu i brakiem personelu do opieki nad biblioteką, wypożyczalnia książek w siedzibie Czeskiego Centrum będzie otwarta dla czytelników wyłacznie w czwartki w godzinach 16:00-18:00. Książki w języku czeskim - beletrystykę i publikacje specjalistyczne - może wypożyczać każdy po założeniu karty w siedzibie Czeskiego Centrum (wysokość kaucji za wypożyczenie wynosi 20 złotych).