Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Ústav pro českou literaturu AV ČR vyhlašuje nové kolo podání žádostí o krátkodobé studijní pobyty v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. na rok 2011. Studijní pobyt má zpravidla rozsah 1 měsíc.

Podmínky podání žádosti:

Zahraniční zájemci o stipendium nejprve postoupí Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. návrh svého studijního projektu. Vzhledem k tomu, že jde o krátkodobé pobyty, není třeba navrhovat pro tento účel zvláštní projekt; účelem stipendia je podpořit jak doktorské práce, tak přispět k realizaci běžících badatelských projektů.

Zájemce předloží ÚČL v českém znění tyto podklady: 

1.      Jméno a příjmení, akademické tituly, rok narození, současné pracoviště, bydliště; předpokládaný termín pobytu (doporučujeme od června 2010).

2.      Strukturovaný odborný životopis v rozsahu cca 300 slov.

3.      Bibliografii nejdůležitějších bohemistických prací, s důrazem na posledních 5 let. (Doktorandi či aspiranti mohou uvést i rukopisné ročníkové a diplomové práce. Pokud jsou publikace v jiném jazyce než češtině, prosíme o překlad titulu a dvouřádkovou anotaci charakteru publikace.)

4.      Charakteristiku projektu, cíl studia v České republice a pracovní program v našem ústavu v rozsahu cca 750 slov. Stručnou anotaci projektu v rozsahu max. 500 znaků.

5.      Stipendistovi bude poskytnuto ubytování, stravné a kapesné podle platných předpisů v českých korunách. Náklady na cestu hradí stipendista sám. K dispozici mu budou veškeré badatelské kapacity ÚČL (knihovna, bibliografické služby) a samozřejmě i konzultace s kolegy.

6.      Stipendista během svého pobytu nabídne ústavu samostatnou přednášku či prezentaci dosavadních výsledků projektu k diskusi. Tuto nabídku lze konkretizovat již v charakteristice projektu.

7.      Po uskutečnění studijního pobytu odevzdá stipendista zprávu o provedeném výzkumu a plánovaných publikacích. Bibliografické údaje o jejich zveřejnění poskytne ÚČL dodatečně.

Návrhy projdou interním výběrovým řízením na  našem pracovišti; žádost o podporu pro schválené návrhy podává ředitel ÚČL vedení Akademie věd ČR, které pak rozhodne o přidělení podpory. Počítejte prosím s upřesňujícím jednáním o konkrétních možnostech pobytu. O případných změnách podmínek Vás budeme informovat.

 Svůj návrh  zašlete  v elektronické podobě do 4. února 2011 na adresu zástupce ředitele ústavu Mag. Dr. Michaela Wögerbauera: woegerbauer@ucl.cas.cz.