Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Dwujęzyczna strona internetowa Portál české literatury jest poświęcona propagacji czeskiej literatury za granicą.

Celem serwisu jest przede wszystkim udostępnienie wybranych informacji o współczesnych i aktualnie tworzących autorach oraz ich pracy. Jego ambicją jest stworzenie centralnego, nowoczesnego źródła z regularnie aktualizowanymi informacjami, przeznaczonego głównie dla szerokiego grona odbiorców – naukowców, organizatorów wydarzeń literackich, jednocześnie dla miłośników literatury czeskiej.

Serwis administruje praski Instytut sztuki.

Kontakt:
Institut umění – Portál české literatury – Jaroslav Balvín
+420 721 966 640
jaroslav.balvin@czechlit.cz
www.czechlit.cz