Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

16 października 2013 na Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczęła się debata na temat kontaktów czesko-polskich w latach 1968 – 69. Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy „Jan Palach ‘69” oraz projekcja filmu Agnieszki Holland „Gorejący krzew”, opowiadającego o okolicznościach i konsekwencjach samospalenia praskiego studenta Jana Palacha.

W debacie i wernisażu wziął udział jeden z autorów wystawy Patrik Eichler z Akademii demokracji im. T. G. Masaryka w Brnie, głos zabrała również dr Anna Szczepańska z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Sebastian Ligarski, członek IPN Szczecin oraz dziennikarz Piotr Semka. Na otwarcie wystawy zaplanowano też projekcję tygodników filmowych z lat 1968-69.

Częścią ekspozycji „Jan Palach” jest również maska pośmiertna Jana Palacha wykonana przez rzeźbiarza Olbrama Zoubka. Maska pośmiertna Jana Palacha posłużyła za wzór w przygotowaniu jego pomnika na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola. Wystawa Jan Palach ’69 przygotowana przez grupę młodych czeskich historyków (P. Blažek, P. Eichler, J. Jareš) jest prezentowana w holu głównym Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, po 14 dniach zostanie przeniesiona do centrum miasta. Wystawa składająca się z 23 paneli jest połączeniem fotografii historycznych z komentarzem w postaci tekstu, zawiera analizy kontekstu historycznego oraz kopie prywatnych i urzędowych dokumentów związanych z dramatycznym protestem czeskiego studenta. Wystawa oddaje atmosferę okresu neostalinowskiej normalizacji w Czechach, ale podejmuje też temat samospalenia Ryszarda Siwca, Polaka protestującego przeciwko sowieckiej okupacji (już we wrześniu 1968) oraz kolejnych do tej pory nieznanych osób protestujących za jego przykładem  (na Węgrzech, Litwie oraz Łotwie), wskazuje również na późniejsze echa czynu Palacha w Polsce.

W Polsce wystawa wywołała wielkie zainteresowanie, pokazywana była w Warszawie,  Poznaniu a obecnie w Szczecinie, zainteresowane jej prezentacją są kolejne miasta a nawet szkoły średnie.

Film Agnieszki Holland „Gorejący krzew”, którego projekcja miała miejsce na otwarciu wystawy a którego oficjalna premiera odbyła się w Operze Narodowej w Warszawie przy uczestnictwie prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz w polskiej sieci HBO 3 marca 2013, został niedawno wskazany przez czeskich filmowców jako kandydat na Oskara. Ze względu na fakt, że jest to film telewizyjny, jego kandydatura musiała być odwołana. W trzech odcinkach opowiada historię dramatycznego czynu Jana Palacha i postępowania ówczesnego reżimu wobec jego spuścizny. Skupia się na losie młodej adwokatki  D. Burešovej, która zdecydowała się reprezentować matkę Palacha w procesie sądowym przeciwko komunistycznemu oficjelowi V. Novotnemu, który podjął próbę dyskredytacji czynu Palacha kreując teorię tzw. „zimnego ognia”. Film wywołał duże zainteresowanie w wielu krajach europejskich.

Więcej na temat Jana Palacha na stronie: www.janpalach.cz