Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Komisja Hrabalowskiego konkursu tłumaczeniowego skierowanego do tłumaczy w wieku do lat 35 w dniu 23 marca 2014 r. podczas posiedzenia konkursowego wyłoniła zwycięzców.

I nagrodę w konkursie otrzymuje Maciej Mętrak

II nagrodę w konkursie otrzymuje Martyna Marta Lemańczyk

III nagrodę ex aequo otrzymują Jolanta Bielasta oraz Katarzyna Vaculová 

Komisja pracowała z tłumaczeniami nadesłanymi pod pseudonimem, imiona zwycięzców ujawnione zostały dopiero po ogłoszeniu werdyktu. 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

I nagrodę w konkursie stanowi kilkudniowy pobyt w Pradze połączony z udziałem w wydarzeniach obchodów rocznicy narodzin Bohumila Hrabala oraz udziałem w międzynarodowych warsztatach tłumaczeniowych. Osoby, które zajęły II i III miejsce w konkursie nagrodzone zostaną obszernym zbiorem publikacji książkowych z wydawnictw Afera, Czuły Barbarzyńca Press oraz Dobrew.

Nagrody zostaną wręczone w dniu 10 kwietnia o godz. 18:00 w Czeskim Centrum w Warszawie podczas koncertu organizowanego dla uczestników konkursu, na który wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy (zaproszenie w załączniku).

Tomasz Brzozowski w imieniu Wydawnictwa Czuły Barbarzyńca Press przyznaje nagrodę specjalną w postaci propozycji przekładu wybranych utworów Bohumila Hrabala z możliwością ich publikacji książkowej, które skierowane zostaną do czworga wskazanych powyżej tłumaczy. Wybór utworów do przekładu, terminy oraz warunki współpracy zostaną określone w toku bezpośrednich rozmów wydawnictwa z nagrodzonymi tłumaczami.

Do konkursu zgłoszono 42 tłumaczenia opowiadań Bohumila Hrabala pt. „Umělé osudy” oraz „Mí přátelé z dětství”. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie B. Hrabalem, czeską literaturą oraz czeskim językiem. To olbrzymie zainteresowanie zachęca nas do ogłoszenia podobnego konkursu z tekstami innego czeskiego autora, najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca komisji konkursowej Prof. Joanna Goszczyńska (Dyrektor Wydziału Slawistyki UW), Tomasz Brzozowski (wydawca/Czuły Barbarzyńca Press), Dorota Dobrew (tłumaczka), Julia Różewicz (tłumaczka, wydawca/Afera), Jan Stachowski (tłumacz) pracowała nad nadesłanymi tłumaczeniami wiele godzin, wyłonienie zwycięzcy nie było jednak łatwe. Wiele z nadesłanych tłumaczeń reprezentowało podobny poziom, jakkolwiek wszystkich uczestników czeka jeszcze wiele pracy nad wypracowaniem poziomu profesjonalnych tłumaczy. Nadesłano tłumaczenia bardzo silne w polskiej warstwie językowej, reprezentujące jednak niższy stopień znajomości języka czeskiego i czeskich realiów oraz odwrotnie, tłumaczenia wychodzące z dobrej znajomości języka czeskiego, aczkolwiek często dosłowne, pozbawione tłumaczeniowej płynności.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy dużo sukcesów w pracy z językiem czeskim oraz wielu propozycji profesjonalnych tłumaczeń.