Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Podróż młodych ludzi śladami wydarzeń, które zmieniły oblicze Europy, tournée plenerowej wystawy ukazującej różne drogi do wolności i alternatywna wizja Jesieni Narodów na Facebooku – to tylko niektóre elementy rozpoczętej kampanii społeczno-edukacyjnej: „Freedom Express”. W realizację przedsięwzięcia Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaangażowane są ministerstwa kultury i kluczowe instytucje zajmujące się historią XX wieku w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, Słowacji, a także w Rumunii i Czechach.

25 lat po spektakularnych wydarzeniach, które doprowadziły do upadku komunizmu w Europie, organizatorzy kampanii stawiają na nowo pytania dotyczące tego przełomu. Pokazują młodym ludziom, jak wyglądał świat po obu stronach żelaznej kurtyny i pytają nowe pokolenie Europejczyków, co ich zdaniem pozostało z ducha wspólnoty i solidarności 1989 roku.

Organizatorzy kampanii zachęcają młodych ludzi do udziału w dwutygodniowej podróży (29 sierpnia – 14 września) przez sześć krajów byłego bloku wschodniego. W programie wyprawy znajdą się działania street-artowe, gry miejskie, spotkania  z opozycjonistami oraz wspólne kręcenie filmów i tworzenie bloga. (https://www.youtube.com/watch?v=trMFGTeV5is)

Aby znaleźć się w gronie poszukiwaczy śladów przełomu w Europie, trzeba wziąć udział w międzynarodowej rekrutacji, która potrwa do końca czerwca (regulamin rekrutacji i formularz zgłoszeniowy na: (www.freedomexpress.enrs.eu)

Więcej informacji dotyczących rekrutacji do projektu, oraz kalendarium wydarzeń lat 1989-1993, sylwetki najważniejszych postaci przełomu, wywiady ze świadkami historii, aktualne analizy wpływu transformacji na współczesną Europę autorstwa historyków, politologów i socjologów z różnych krajów, a nawet teksty o wątkach i motywach Jesieni Narodów w kinie, muzyce czy literaturze możemy znaleźć na portalu internetowym poświęconym przemianom 1989 roku w Europie.  www.freedomexpress.enrs.eu

//////////////////////

Oprócz młodych artystów, po Europie podróżować będzie także multimedialna wystawa, prezentująca różne drogi do wolności w  Środkowej i Wschodniej Europie. Już we wrześniu jej pierwsze prezentacje odbędą się kolejno w Warszawie, Budapeszcie i Berlinie. W instalacji złożonej
z ośmiu przestrzennych bloków zaprezentowane zostaną zdjęcia, dokumenty oraz inne materiały historyczne z lat 1939-1991, ze szczególnym podkreśleniem przemian roku 1989. Wystawa będzie gościć w wielu krajach Europy w ciągu najbliższych dwóch lat, a w wersji wirtualnej będzie dostępna także na stronie internetowej kampanii.

Na FB warto śledzić profil Made in 89, poprzez który organizatorzy usiłują odpowiedzieć na pytanie Co by było, gdyby w 1989 roku istniał Facebook?  „Na żywo”, w czasie, kiedy upadał komunizm w Europie, fikcyjni bohaterowie relacjonują tutaj przebieg przemian demokratycznych w Polsce, na Węgrzech, w ówczesnej Czechosłowacji, Rumunii, NRD
i w byłych republikach radzieckich (www.facebook.com/madeineightynine)

Czeskimi partnerami wydarzenia są: forum 2000 i Biblioteka Havla.