Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

W Opolu odbędzie się międzynarodowa konferencja „Wielokulturowość bogactwem Europy”, dotycząca współpracy kulturalnej z mniejszościami etnicznymi i narodowymi oraz środowiskami polonijnymi w Europie. W ramach konferencji odbędą się spotkania artystyczne z artystami z Litwy, Czech, Niemiec i Polski.

Celem konferencji jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących sytuacji mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce i w Europie, głównie w kontekście prowadzenia działalności kulturalnej i pozyskiwania na nią środków finansowych, przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy samorządu województwa z mniejszościami narodowymi w dziedzinie kultury, dyskusja na temat problemów i wyzwań stojących przed organizacjami mniejszości narodowych w zakresie zachowania swojej tożsamości i tradycji kulturowych oraz przed regionami, Polską i Europą w kontekście zagwarantowania praw i warunków do rozwoju i zachowania swojej tożsamości i kultury przez wszystkie mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące UE.

W ramach konferencji, która rozpocznie się 19 października o godzinie 10:00, odbędą się sesje:

1/ Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Śląsk Opolski jako przykład regionu wielokulturowego;
2/ Mniejszości narodowe w Europie. Uczestnictwo w życiu społecznym oraz działalność na rzecz zachowania własnej tradycji i kultury;
3/ Mniejszość polska w Europie. Rola organizacji polonijnych w podtrzymywaniu tożsamości kulturowej Polaków za granicą oraz ich łączności z Ojczyzną.

19 października odbędzie się uroczysty koncert w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, w ramach którego wystąpią chór męski „Gorol” działający przy miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie, polscy artyści z Komitetu Feyer oraz z Litwy, romski zespół taneczno-instrumentalno-wokalny, artyści niemieccy z Węgier z Komitatu Fejer.

20 października organizatorzy zapraszają do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu na wieczór literacki z udziałem poetów i pisarzy reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące Województwo Opolskie oraz polskich literatów z Litwy, Węgier, Czech i Ukrainy, głównie z regionów partnerskich Województwa Opolskiego.

Spotkanie organizowane jest pod patronatem Prezydencji Polski w Radzie UE.

Więcej informacji na: http://www.radio.opole.pl/2011/pazdziernik/patronaty/wielokulturowosc-bogactwem-europy-konferencja.html