Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Instytut Filologii Słowiańskiej UAM oraz Czeskie Centrum w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej niezwykłej postaci, jaką był Václav Havel.

Konferencja odbędzie się w dniach 16 – 17.04.2012 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Całość będzie tematycznie podzielona na pięć sekcji poświęconych osobie czeskiego prezydenta:
1. Václav Havel jako człowiek
2. Twórczość literacka Václava Havla
3. Myśl filozoficzna w utworach Václava Havla
4. Działalność polityczna Václava Havla
5. Recepcja myśli i twórczości Václava Havla w świecie

W ramach konferencji Czeskie Centrum w Warszawie oraz Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej w Poznaniu zapraszają na wystawę „Szlak do wolności” Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej oraz projekcję filmów poświęconych osobie Václava Havla, w tym filmu „Obywatel Havel”.
Tytuły referatu należy przesyłać do 29 lutego 2012.
Kontakt: mieczysław.balowski@amu.edu.pl