Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Minister spraw zagranicznych RP działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z póżn. zm) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz instytutów badawczych na realizację dodatkowego zadania w ramach „Forum polsko-czeskiego“.

Temat konkursu: Wspieranie rozwoju stosunków Polsko-Czeskich – 2011

Nieprzekraczalny termin składania ofert konkursowych upływa w dniu 26 września 2011 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku).

 

Szegółowe informacje oraz regulamin konkursu:

http://www.msz.gov.pl/Konkurs,w,ramach,Forum,polsko-czeskiego,-,wspieranie,rozwoju,stosunkow,polsko-czeskich,%E2%80%93,2011,%E2%80%93,konferencja,ekspercka,44998.html