Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Czeskie Centrum w Warszawie oraz LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema zapraszają uczniów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Reportaż z wydarzenia kulturalnego”. Uczniowie biorący udział w konkursie mają szansę udoskonalić swoją technikę fotograficzną a także przyjrzeć się z bliska przygotowaniom oraz realizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Czeskie Centrum. Efektem ich pracy będzie więc nie tylko materiał fotograficzny ale także przybliżenie szerszemu gronu młodzieży bogatej kultury i tradycji naszych południowych sąsiadów. W ten sposób bliska nam Republika Czeska stanie się jeszcze mniej odległa i bardziej znana. A zatem poznawajmy się jeszcze bardziej.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

1.         Konkurs przeznaczony jest dla uczestników indywidualnych. Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa dnia 15 kwietnia 2011r. Zgłoszenia przyjmuje Pani Joanna Piotrowska.

2.         Uczestnik konkursu sam wybiera jedną imprezę kulturalną, którą chciałby przedstawić w swoim  reportażu (polecamy zwłaszcza imprezy w dniu 10.03. i 07.04.). Spis imprez dostępny jest na stronie internetowej http://www.czechcentres.cz/warsaw/

3.         Uczestnik konkursu ma prawo poruszać się po terenie Czeskiego Centrum w miejscu przygotowania oraz realizacji imprezy po wcześniejszym uzgodnieniu.

4.         Prace zgłaszane na konkurs powinny zawierać 3 niezależne fotografie z jednej imprezy.

5.         Zdjęcia zgłaszane do konkursu mają być wykonane podczas przygotowania i realizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Czeskie Centrum w okresie wiosennym.

6.         Zdjęcia mają mieć charakter fotografii reportażowej.

7.         Zdjęcia mają być oddane na wydruku w formacie A4 wraz z zapisem cyfrowym na płycie CD w rozdzielczości 9 – 10 mln pixeli w jakości 300dpi.

8.         Prace należy oddać do dnia 30 maja 2011r do Pani Joanny Piotrowskiej.

9.         Zgłoszone prace konkursowe ocenia 4-osobowe jury dnia 9 czerwca 2011r.

10.     W ocenie zdjęć jury bierze pod uwagę przede wszystkim:

a)      pomysł,

b)      kompozycję.

11.     Finał konkursu i ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 16 czerwca 2011r o godz. 17.00 w Czeskim Centrum w godzinach popołudniowych.

12.     Najlepsze prace konkursowe zostaną pokazane w formie wernisażu w sali wystawowej Czeskiego Centrum od 16 czerwca do 10 września r. 2011.

13.     Nagrodę główną otrzymują trzy pierwsze miejsca.

14.     Czeskie Centrum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć w materiałach promocyjnych, w tym też na swojej stronie intertnetowej.