Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Uniwersytet Czech Zachodnich w Pilznie oferuje utalentowanym studentom zainteresowanym studiami w języku czeskim, stypendium z projektu Insterstud. Projekt jest adresowany do studentów z niekorzystną sytuacją socjo-ekonomiczną oraz do osób ze specyficznymi potrzebami, którym zostanie wypłacone specjalne stypendium.

Aplikacje można składać od 1. listopada 2019 . do 29. lutego 2020. Więcej informacji w języku angielskim oraz czeskim do pobrania poniżej: