Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Władze Uniwersytetu Opolskiego oraz Władze Miasta zapraszają do wzięcia udziału 18 czerwca w wyjątkowej uroczystości poświęconej upamiętnieniu zmarłego prezydenta.

Kulminacyjnym punktem programu uroczystości będzie odsłonięcie płaskorzeźby prezentującej bohatera tejże uroczystości, w rzeźbiarskim ujęciu artysty Wita Pichurskiego.

Program uroczystości

godz. 11.00
Uroczystość nadania skwerowi uniwersyteckiemu imienia Václava Havla (skwer pod Wzgórzem Uniwersyteckim, od strony Małego Rynku), przemówienia gospodarzy i gości.

Odsłonięcie płaskorzeźby Václava Havla dłuta Wita Pichurskiego.

Koncert Chóru Kameralnego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie pod dyr. Vladimiry Vasinkovej, koncert Akademickiego Chóru UO Dramma per Musica UO pod dyr. Elżbiety Trylnik

ok. 12.20
Otwarcie wystawy poświęconej Václavovi Havlovi (holl budynku Collegium Maius - parter)

ok. 12.30
Wystawienie sztuki V. Havla „Wernisaż“ (w reżyserii Piotra Zalewskiego, Grupa Teatralna Bez Paniki, Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej, budynek Collegium Maius)

18.00 
Projekcja filmu „Obywatel Havel” M. Paneka i P. Kouteckiego – Sala Widowiskowa SCK UO

Więcej informacji: http://www.uni.opole.pl/inf.php?id=867&lang=pl