Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Czeska pisarka spotka się z bohemistkami i bohemistami we Wrocławiu, Sosnowcu i Krakowie oraz ze wszystkimi zainteresowanymi w Opolu.

Wrocław, 25.11. o godz. 13.15Instytut Filologii Słowiańskiej UWr, Pocztowa 9, s. 101

Opole, 26.11. o godz. 17.00Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki, Piastowska 18-20

Sosnowiec 27.11. o godz. 14.00Wydział Humanistyczny UŚ, Grota-Roweckiego 5, s. 4.63

Kraków, 28.11. o godz. 13.15Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, ul. Romana Ingardena 3, s. 115