Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Czeskie Centrum Kultury, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia w Warszawie oraz LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema Warszawie wspólnie stworzyły ramy dla konkursu pod tytułem „Rok 1968. Polska i Czechosłowacja”. 13 lutego o godz. 15:30 wyłonieni zostali zwycięzcy.

W konkursie udział wzięły trzyosobowe zespoły uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, które pod opieką merytoryczną nauczycieli przygotowały prezentacje multimedialne dotyczące wydarzeń roku 1968 w Polsce i Czechosłowacji – ich przyczyn, konsekwencji oraz szerszego kontekstu historycznego, z uwzględnieniem losu studenta Jana Palacha.

Podczas finału, który odbył się w dniu 13 lutego w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia, zostało zaprezentowanych dziesięć najlepszych prac, z których komisja konkursowa nagrodziła trzy:

I miejsce: Emilia Bernaciak Wiktoria Gmurska, Bogusława Nowakowska z Prywatnego LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie.

II miejsce: Karolina Szostek, Klaudia Dusik z Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Oświęcimiu.

III miejsce zajęli Krzysztof Kłoda, Adrian Kędzierski z Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Oświęcimiu.

Nagrodą główną dla zwycięskiego zespołu jest wyjazd wraz z pedagogiem do czeskiej Pragi. Druga nagroda to zaproszenie dla całego zespołu wraz z pedagogiem na festiwal filmowy „Kino na granicy" w Cieszynie, trzecia nagroda to zaproszenia dla zespołu wraz z pedagogiem na Święto Niemego Kina w warszawskim kinie Iluzjon. Dla uczestników, którzy dotarli do finału konkursu, organizatorzy również przygotowali atrakcyjne nagrody.

Decyzję podjęła komisja w składzie:
dr Petr Janyska – dyrektor Czeskiego Centrum, przewodniczący Komisji
prof. Marek Barański – historyk, UW/UKSW
dr Petr Blažek – historyk, autor książki Jan Palach ´69, Praga
Magdalena Bogdan – edukator, Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia

O konkursie w Gazecie Wyborczej:

http://wyborcza.pl/1,91446,15454877,Uczennice_siostr_niepokalanek_wygraly_konkurs_historyczny.html