Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Live sessions: muzyczne odkrycia w sieci w ramach Resistor Sound Sessions.

Brnieński klub Kabinet Múz, wraz z portalem muzycznym Fair Price Music a społecznością Smile Music rozpoczynają publikację na portalu youtube serii audio-wizualnych nagrań na żywo. Celem przedsięwzięcia jest promocja czeskich zjawisk muzycznych spoza głównego nurtu. 

W pierwszej live session wystąpiła grupa Tomáša Paluchy