Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Manifest Stowarzyszenia brzmi „Świat jest przepełniony informacjami. Staramy się, aby te naprawdę ważne nie zniknęły”. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie PANT potwierdzają, że jest to możliwe. Część z nich została przygotowana we współpracy z Polską.

Roczny projekt „Z peryferii imperium do wolnej Europy”

Projekt Stowarzyszenia PANT we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie w ramach Czesko-polskiego forum, który ma na celu zbliżenie młodych ludzi na czeskiej i polskiej stronie dzięki ich zaznajomieniu ich z kamieniami milowymi wspólnej historii nowożytnej

Czesko-polska sekcja na portalu historii nowożytnej www.modernidejiny.cz 

W ramach tego projektu edukacyjny portal PANT otworzył na portalu www.modernidejiny.cz polsko-czeską sekcję, która stopniowo będzie się zapełniać metodologicznymi i historycznymi tekstami w obu językach

Wystawa „Razem, przeciwko sobie - rok 1968 w Czechosłowacji i Polsce”

Stowarzyszenie PANT we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Czeskim Centrum w Warszawie przygotowało wystawę objazdową dla uczniów i studentów szkół podstawowych i średnich. Zawiera ona 10 paneli poświęconych dramatycznym wydarzeniom roku 1968 w Czechosłowacji i PLR. Częścią wystawy są gotowe arkusze z pytaniami i zadaniami związanymi z tekstami, zdjęciami, anegdotami i innymi źródłami, które są opublikowane na poszczególnych panelach.

Dyskusja panelowa „Europa Środkowa, Rosja i post-sowiecka przestrzeń w perspektywie historycznej i współczesnej”

Stowarzyszenie PANT we współpracy z Instytutem Polskim w Pradze, Wydziałem Nauk Społecznych na Uniwersytecie Masaryka w Brnie oraz Centrum Studiów nad Demokracją i Kulturą organizuje 1.12.2011 r. na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Masaryka w Brnie panel dyskusyjny poświęcony „Partnerstwu Wschodniemu” oraz budowaniu tożsamości kulturowej i historycznej w Europie Środkowej i Wschodniej w stosunkach z Rosją.

IV. Międzynarodowa Konferencja na temat nauczania historii współczesnej

Tegoroczna konferencja odbędzie się w 8-9.12.2011 roku w Ostrawie. Jest przeznaczona dla nauczycieli historii w szkołach podstawowych i średnich, metodykom z uczelni wyższych, a także uczniów. W pierwszy dzień konferencji odbędzie spotkaniu nauczycieli z Czech, Słowacji, Polski i Węgier.

Strona Stowarzyszenia PANT: http://www.pant.cz/


Źródło: http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/realizovane_projekty/rok_2011/promeny_ceskych_a_polskych_vztahu_k.html