Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24-06-2010 00:00 - 00:00

Uroczyste ogłoszenie wyników XIII edycji Konkursu Literackiego i Translatorskiego

Uroczyste ogłoszenie wyników XIII edycji Konkursu Literackiego i Translatorskiego odbędzie się w Czeskim Centrum w Warszawie. Konkurs jest przeznaczony dla studentów szkół wyższych. Można wybrać jedną z trzech kategorii konkursowych: przekład prozy czeskiej, przekład poezji czeskiej i własna praca w języku czeskim. W pierwszej kategorii należy przełożyć dwa teksty prozaiczne, jeden wybrany przez organizatorów konkursu oraz jeden dowolny. W drugiej kategorii uczestnicy konkursu muszą przetłumaczyć sześć wierszy, w tym trzy zaproponowane przez organizatorów oraz trzy wybrane przez siebie. W trzeciej kategorii należy napisać samodzielną pracę na temat zaproponowany przez organizatorów. Wstęp jedynie za zaproszeniami! Więcej informacji

Przekłady są oceniane przez bohemistów z sześciu polskich uniwersytetów: warszawskiego, wrocławskiego, poznańskiego, krakowskiego, katowickiego i opolskiego; ostateczna ocena jest sumą pracy wszystkich katedr. Ogłoszenie wyników konkursu jest tradycyjnie połączone z Dniami Bohemistów, podczas których ich uczestnicy zapoznają się z nowymi prądami w czeskiej kulturze. Zwycięzcy konkursu otrzymają certyfikat czeskiego Ministerstwa Szkolnictwa oraz możliwość pobytu w Letniej Szkole Studiów Słowiańskich na Uniwersytecie Karola w Pradze.
 
Organizatorami tegorocznej edycji konkursu jest Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie, Czeskie Centrum w Warszawie, Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej RCz oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej w Poznaniu.

Miejsce:

Al. Róż 16
00-556 Warszawa
Poland

Data:

24-06-2010 00:00 - 00:00

Organizator:

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie, Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej RCz, České centrum oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej w Poznaniu


Przypomnieć o wydarzeniu
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala