Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

06-11-2003 00:00 - 00:00

Twórczość Bohuslava Reynka

Wystawa prac Bohuslava Reynka jako cześć Festiwalu Sztuki Kameralnej

 

Bohuslav Reynek (1892-1971)

poeta, tłumacz, grafik o chrześcijańskiej orientacji, bez wykształcenia akademickiego. Dzięki tłumaczeniom (jako pierwszy w Europie przetłumaczył już w 1918 roku wiersze Georga Trakla) oraz własnym zbiorom wierszy należał w pierwszej połowie lat 20. do najbardziej znaczących reprezentantów ekspresjonizmu w literaturze czeskiej. Również jego wcześniejsza twórczość malarska, jak też późniejszy cykl linorytów „Linoleumschnitte“ mają wspólne cechy ze współczesną sztuką czeską. Reynek przyjaźnił się zresztą z niektórymi jej przedstawicielami, m.in. z Vlastislavem Hofmanem i Josefem Čapkiem. Szkice węglem oraz pastele, którym poświęcone były lata 1926-1936, spędzone przez artystę w Bohmen i we Francji, są dowodem głębokiego wdzierania się Reynka w proste, pozbawione ekstrawagancji tematy, jak również jego niezwykłej umiejętności syntetycznego postrzegania rzeczywistości.

Duża część jego arcydzieł odzwierciedla niewyczerpane wizje poety przywołującego Nowy i Stary Testament, które przesiąknięte z początku uzasadnionym uczuciem rozgoryczenia, przechodzą w postawę pogodzenia i umartwienia. Wychodząc od bogatej polifonii symboli, kolorów i form, chwieją się w wymownym imperium ciszy.

Chrześcijańska orientacja tego niezwykłego samotnika żyjącego w wiejskim odosobnieniu odbiegają od lokalnych i ogólnopaństwowych zasad panującego wówczas komunizmu, w związku z czym w ciągu trzydziestu lat działalności artystycznej oraz twórczości poetyckiej Reynek został wykluczony z życia kulturalnego Czech. Z czasem honorowe miejsce w obu dziedzinach zostało mu jednak przywrócone.

 
Miejsce:

Al. Róż 16
00-556 Warszawa
Poland

Data:

06-11-2003 00:00 - 00:00

Organizator:

Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach


Przypomnieć o wydarzeniu
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala