Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

01-12-2017 - 31-01-2018

Projekt Arting 2017 „Równowaga”

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design organizuje konkurs wzornictwa przemysłowego, poświęcony projektowaniu zrównoważonemu. W tym roku konkurs organizowany jest w ramach Programu Interreg PL-CZ.

 

Temat

Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.

Celem konkursu jest budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, oraz upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra i zasad gospodarowania nim.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach: Technologia, Środowisko, Edukacja.

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w fazie koncepcji, wdrożenia a także projekty już zrealizowane przy czym ilość prac zgłaszanych przez jednego uczestnika lub grupę jest nieograniczona.

Nagrody

W konkursie przewidziano pulę nagród w wysokości 30 000 złotych a główna nagroda wyniesie 10 000 złotych.

Termin

Prace konkursowe wraz załącznikami należy złożyć do 31 stycznia 2018 roku w siedzibie Fundacji Ludzie-Innowacje-Design osobiście albo za pośrednictwem poczty lub kuriera za poświadczeniem zwrotnym odbioru. Adres: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9.

Wystawy

Nadesłane projekty zostaną zaprezentowane w kwietniu 2018 roku podczas cyklu wystaw pokonkursowych w Polsce i za granicą.

Organizacja

Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej.

Partnerami konkursu są wyższe szkoły kształcące projektantów wzornictwa przemysłowego.

Konkurs ma formułę międzynarodową i jest współfinansowany przez Euroregion Beskidy.

Organizatorem konkursu jest Miasto Bielsko-Biała i Fundacja Ludzie-Innowacje-Design.

Dlaczego Równowaga?

Konkurs wzornictwa przemysłowego Projekt Arting 2017 nosi tytuł „Równowaga”. Jest kolejną edycją (po dwóch poprzednich: 2013 „Energia jutra” i 2015 „Miejsce w którym żyjemy”) poświęconą projektowaniu zrównoważonemu.

Pojęcie „równowagi” jest kluczowe dla diagnozy przyczyn destabilizacji świata. Dążenie do równowagi, jest zdaniem naukowców, podstawową zasadą obowiązującą w przestrzeni kwantowej i kosmologicznej. Na poziomie komórek i organizmów złożonych, ekosystemów i społeczności, nauk materialnych i duchowych. Może „równowaga” powinno stać się ważnym kryterium projektowania przedmiotów i procesów. Równowaga pomiędzy technologią a naturą, kulturą a gospodarką, zyskiem a zdrowiem, potrzebą a konsumpcją, informacją a wolnością.

Projektowanie zrównoważone podejmuje tematy zrównoważonego rozwoju, którego popularna definicja brzmi: „na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Pogłębione analizy zebrano w artykułach eksperckich powstałych na potrzeby katalogu i zawartych na stronie konkursu (www.arting.flid.pl).

Zmiany jakościowe świadomości społeczeństw zachodzą po przekroczeniu pewnego progu zmian świadomości indywidualnych. Zgodnie z tą teorią ilość pomysłów, inspiracji, koncepcji projektantów i przemyśleń odbiorców, powinna skutkować realnymi zmianami na lepsze. Przynajmniej takie założenie przyświeca organizowaniu wystaw i seminariów, na których jak największa ilość osób pozna idee projektów nadesłanych na konkurs.

Konkurs ma formułę międzynarodową i jest elementem polsko-czeskiej akcji edukacyjnej na obszarze Euroregionu Beskidy. Planowana jest uroczystość wręczenia nagród połączona z międzynarodową konferencją oraz cykl wystaw i seminariów po obu stronach granicy. Zapraszamy projektantów z Polski i Czech by poprzez swoje projekty dołączyli do poszukiwań „Równowagi”.

ORGANIZATOR:

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design

http://arting.flid.pl/

 

Miejsce:
Polska, Czechy
Data:

Od: 01-12-2017
Do: 31-01-2018

Organizator:


Przypomnieć o wydarzeniu
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala