Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30-11-2018 09:00 - 01-12-2018 18:00

Mały język - wielki temat: międzynarodowa konferencja młodych badaczy w Warszawie

Współorganizowana przez Czeskie Centrum konferencja będzie poświęcona językom i kulturom słowiańskich mniejszości etnicznych i narodowych oraz kontaktom językowym na słowiańsko-niesłowiańskich pograniczach

Języki słowiańskie stanowią jedną z największych grup w rodzinie języków indoeuropejskich. Obok silnych języków państwowych, cieszących się politycznym wsparciem i prestiżem, są wśródnich także języki małe, o niepewnym statusie, których przetrwanie jest zagrożone. Wiele z nich kształtowało się na obszarach pogranicznych, pod wpływem kontaktów z niesłowiańskimi grupami etnicznymi i ich kulturą. Inne stanowią pozostałość starszych form i dzięki izolacji zachowały ciekawe dla badaczy archaiczne cechy lub przeciwnie – wytworzyły nowe, nieznane skądinąd rozwiązania.

To właśnie mniejszości językowe Słowiańszczyzny w całym jej bogactwie bedą tematem konferencji organizowanej na przełomie listopada i grudnia tego roku przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Instytut Slawistyki PAN, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i Czeskie Centrum. Wystąpienia uczestników konferencji i gości specjalnych bedą dotyczyły nie tylko języków jako takich, ale - przede wszystkim - związków języka z kulturą i tożsamością. Wśród gości m.in. profesor Leoš Šatava z Uniwersytetu Karola w Pradze oraz przedstawiciele zelowskiego Stowarzyszenia Czechów w Polsce.

Szczegółowy program dostepny jest poniżej, zachęcamy również do zapoznania się z abstraktami wystąpień.

Program konferencji:

FRIDAY, 30th November 2018

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

University of Warsaw Main Campus, Krakowskie Przedmieście 26/28


9:00     OPENING OF THE CONFERENCE AND KEYNOTE LECTURE: Leoš Šatava (Praha) 

lecture in Czech translated into Polish

 

10:30   Guillem Belmar Viernes (Groningen): Computer-Mediated Communication: digital Presence      and the emergence of virtual communities as 'breathing spaces' for minority languages

 

11:00 – 11:30  COFFEE BREAK 

11:30   SESSION I – SOUTH SLAVIC LANGUAGES & MINORITIES

 • Belkisa Dolić, Almira Džanič (Bihać): Bosanski jezik kroz nortmativne priručnike jugoslavenske i postjugoslavenske ere / Bosnian language seen through the normative handbooks of the Yugoslav and post-Yugoslav era
 • Marina Sakač (Beograd): Narratives of identity and language among young Pannonian Rusyns in Serbia
 • Azra Hodžić-Kadić (Wien): Cultural and etymological heterogeneity in Burgenland-Croat settlement of Trausdorf in Austria 

13:00 – 14:00  LUNCH BREAK 

14:00   SESSION II – MINORITIES IN THE FORMER SOVIET REPUBLICS

 • Ayur Zhanaev (Warszawa): The Buryats and their language in the Russian context
 • Nataliia Rybakova (Sankt-Peterburg): Ingrian in Saint-Petersburg and beyond
 • Klaudia Kosicińska (Warszawa): Mniejszość azerbejdżańska w Gruzji – kwestie językowe / Azerbaijani minority in Georgia – linguistic issues 

15:30 – 15:45  COFFEE BREAK 

15:45   SESSION III – SORBIAN LANGUAGES IN A COMPARATIVE VIEW

 • Ielyzaveta Walther (Leipzig): Minorities in (higher) eduaction in the context of requirement by the CoE: the case of Lower Sorbian and Kashubian
 • Paweł Tuz (Szczecin): Intensive summer courses as a way of revitalising minority languages? A case study of 2 courses in 2018 (upper Sorbian and Welsh)
 • Jeanne Toutous (Rennes): What do minority languages tell us about the social world/ symbolic crusades in Lusatia and Brittany 

17:15 – 17:30  COFFEE BREAK 

17:30   MEETING WITH THE MEMBERS OF THE CZECH MINORITY ASSOCIATION IN POLAND (Zelów) 

18:30   CLOSING OF THE 1st DAY OF THE CONFERENCE


SATURDAY, 1st December 2018

Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6

 

9:30     SESSION IV: POLAND'S EASTERN BORDER AND BEYOND

 • Natia Botkoveli (Kaunas): The Polish community and language in Georgia – Observations in Lagodekhi
 • Angelika Pawlaczyk (Toruń): Kompetencja językowa członków TKP Ziemi Lwowskiej w Stryju – przypadek młodego pokolenia / Linguistic competence amongst the members of the Polish Cultural Association of Lviv region in Stryj – the case of the youngest generation
 • Libor Zajíček (Brno): Polscy Białorusini: tożsamość i rola sytuacji językowej / Belorusians in Poland: their identity and linguistic situation 

11:00   LECTURE: MASURIAN LINGUISTIC IDENTITY – PAST AND PRESENT: Katarzyna Sobolewska     (Warszawa), Piotr Szatkowski (Warszawa), lecture in Polish 

12:00 – 12:30  COFFEE BREAK 

12:30   SESSION V: PERSPECTIVES ON CONTEMPORARY KASHUBIAN

 • Pia Šlogar (Gdańsk): Kaszubska (nie)grzeczność językowa / Kashubian linguistic (im)politeness
 • Andrzej Żak (Warszawa): Krajobraz językowy kaszubskiego miasteczka Jastarnia okiem językoznawcy / Linguistic landscape of a Kashubian town. Jastarnia from a linguist's perspective 

13:30 – 15:00  LUNCH BREAK 

15:00   SESSION VI: SOUTHERN-POLISH ENCLAVES AND BORDERLANDS

 • Justyna Majerska-Sznajder (Warszawa): Rozwój i stan krajobrazu językowego – przypadek języka wilamowskiego / The development and the current state of the linguistic landscape – the case of Wymysorys language
 • Tymoteusz Król (Warszawa): Twórczość Karla Olmy a wilamowskie i hałcnowskie narracje / The literary works of Karl Olma in relation to Vilamovicean and Halcnovian narratives
 • Kamil Czaiński (Kraków): Ponaszymu, czyli śląsko-polsko-czeski „surżyk” Zaolzia / Ponaszymu or the Silesian-Polish-Czech surzhyk” in the Zaolzie region of Cieszyn Silesia 

16:30   “WITH SMALLER SPOON YOU ENJOY IT LONGER”: LITERARY DISCUSSION WITH MINORITY WRITERS, TRANSLATORS AND SCHOLARS. Moderator: Artur Czesak (Kraków), panelists: Artur Jablonsczi (Kashubian writer), Grzegorz Kulik (Silesian translator), Justyna Majerska-Sznajder (Vilamovicean activist), Piotr Szatkowski (Masurian writer and translator), Marta Watral (Lemko literary scholar). 

18:00   CLOSING OF THE 2nd DAY OF THE CONFERENCE

 

Miejsce:

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Data:

Od: 30-11-2018 09:00
Do: 01-12-2018 18:00

Organizator:

Czeskie Centrum


Przypomnieć o wydarzeniu
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala