Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28-11-2018 - 01-12-2018

Mały język - wielki temat: międzynarodowa konferencja młodych badaczy w Warszawie

Współorganizowana przez Czeskie Centrum konferencja będzie poświęcona językom i kulturom słowiańskich mniejszości etnicznych i narodowych oraz kontaktom językowym na słowiańsko-niesłowiańskich pograniczach

Języki słowiańskie stanowią jedną z największych grup w rodzinie języków indoeuropejskich. Obok silnych języków państwowych, cieszących się politycznym wsparciem i prestiżem, są wśródnich także języki małe, o niepewnym statusie, których przetrwanie jest zagrożone. Wiele z nich kształtowało się na obszarach pogranicznych, pod wpływem kontaktów z niesłowiańskimi grupami etnicznymi i ich kulturą. Inne stanowią pozostałość starszych form i dzięki izolacji zachowały ciekawe dla badaczy archaiczne cechy lub przeciwnie – wytworzyły nowe, nieznane skądinąd rozwiązania.

To właśnie mniejszości językowe Słowiańszczyzny w całym jej bogactwie bedą tematem konferencji organizowanej na przełomie listopada i grudnia tego roku przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Instytut Slawistyki PAN, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i Czeskie Centrum. Wystąpienia uczestników konferencji i gości specjalnych bedą dotyczyły nie tylko języków jako takich, ale - przede wszystkim - związków języka z kulturą i tożsamością. Wśród gości m.in. profesor Leoš Šatava z Uniwersytetu Karola w Pradze oraz przedstawiciele zelowskiego Stowarzyszenia Czechów w Polsce.

Szczegółowy program już wkrótce.

Miejsce:

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Data:

Od: 28-11-2018
Do: 01-12-2018

Organizator:

Czeskie Centrum jest współorganizatorem wydarzenia


Przypomnieć o wydarzeniu

dni wcześniej