Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20-02-2004 00:00 - 00:00

Promocja książki Ivana Wernischa „Pchli teatrzyk”

„Pchli teatrzyk” to pierwsza część wyboru poezji niezwykle utalentowanego autora czeskiego Ivana Wernischa w przekładzie Leszka Engelkinga. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa „Tygiel Kultury”.

        Prezentowana książka to pierwszy tom wyboru poezji wybitnego i dobrze w swoim kraju znanego czeskiego twórcy Ivana Wernischa (ur. 1942), ogłoszony przez łódzkie wydawnictwo Fundacja ANIMA, „Tygiel Kultury” w serii „Biblioteka »Tygla Kultury«” (wcześniej w serii tej ukazał się inny przekład z języka czeskiego, powieść Danieli Hodrovej Pod dwiema postaciami). Tom ten zawiera utwory pochodzące z  książek wydanych w latach 1963-1992, poczynając od zbioru Radowanie (Těšení), drugiego w jego dorobku (garść liryków z książki debiutanckiej przyniósł dawniejszy polski wybór: Cmentarz objazdowy, Kraków 1990), a kończąc na Jakini łacinników (Doupě latinářů). Tom drugi wyboru, prezentujący utwory ze zbiorów późniejszych, począwszy od Złotomodrego końca starutkiego lata (1994, Zlatomodrý konec stařičkého léta) aż po Wirtuoza dupy (2002, Virtuos na prdel), oraz wiersze niedrukowane w żadnym z wydanych oficjalnie zbiorów poety, a jedynie w wydawnictwach samizdatiwych i wyborach jego tekstów, ukaże się – miejmy nadzieję - w niedalekiej przyszłości nakładem tego samego wydawnictwa i w takiej samej szacie graficznej. Będzie on zawierał również obrzerny szkic o twórczości pisarza.

L. Engelking

LESZEK ENGELKING (ur. 2 II 1955 w Bytomiu) - poeta, nowelista, tłumacz, literaturoznawca i krytyk literacki. Ukończył (1979) filologię polskš na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja filmoznawcza). Od roku 1984 do 1995 zatrudniony był w redakcji  miesięcznika “Literatura  na  Œwiecie”. W latach 1997-1998 wykładał historię literatury czeskiej oraz historię filmu czeskiego i słowackiego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie w 2002 r. obronił rozprawę doktorskš pt. Codziennoœć i mit. Poetyka, programy i historia “Grupy 42” w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy. W  roku akademickim 1997-1998 goœcinnie wykładał historię dwudziestowiecznej literatury polskiej na Uniwersytecie Jana Palackiego w Ołomuńcu. Jest stałym współpracownikiem amerykańskiego pisma “Paideuma”, czeskiego “Scriptum” oraz łódzkiego miesięcznika “Tygiel Kultury”, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego PEN Clubu, Societé Européenne de Culture oraz Stowarzyszenia Literackiego “Scriptus”. Autor tomów wierszy Autobus do hotelu Cytera (Warszawa 1979), Haiku własne i cudze (Kraków 1991), Mistrzyni kaligrafii  (Kraków  1994) i Dom pišty (Kraków 1997) oraz zbioru poezji wybranych i nowych I inne wiersze (Kraków 2000). Wydano też wybory jego wierszy w tłumaczeniu na ukraiński, Wid cioho ne wmirajut'... (Od tego się nie umiera...,  Lwów  1997), i na czeski Jiné básně a jiné básně (Inne wiersze i inne wiersze, Ołomuniec 1998), jak również dwa arkusze poetyckie w przekładzie angielskim (Your Train the Local, Reading, Pa 2001; Paulina’s House, Reading, Pa 2002). Ogłosił  monografie  Vladimir  Nabokov (Warszawa 1989) i Podivuhodný podvodník. Vladimir Nabokov (Cudowny zwodziciel. Vladimir Nabokov, Ołomuniec 1997, w języku czeskim), tom szkiców o literaturze czeskiej Surrealizm, underground, postmodernizm (ŁódŸ 2001), antologię poezji brytyjskiej i amerykańskiej Wyspy na jeziorze (Kraków 1988), tłumaczenia prozy Vladimira Nabokova (Zaproszenie na  egzekucję, Warszawa 1990, II wyd. Warszawa 2003; Rozpacz, Gdańsk 1993, II wyd. Warszawa 2003; Król, dama, walet, Gdańsk 1994, Feralna trzynastka, Gdańsk 1995), powieœci M. Agiejewa Romans z kokainš (Warszawa 1996), Danieli Hodrovej Pod dwiema postaciami (ŁódŸ 2001) i Jáchyma Topola Siostra (Warszawa 2002), pracy Nickie Roberts Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachodnim (Warszawa 1997) i tomów esejów Miroslava Holuba Kłopoty na statku kosmicznym (Izabelin 1998, razem z H. Pustułš) i Ezry Pounda Duch romański (Warszawa 1999), zniorów wierszy Christophera Reida Katerina Brac (Kraków 2001, razem z J. Jarniewiczem) i Charlesa Bukowskiego Miłoœć to piekielny pies (Warszawa 2003), wybór publicystyki Mileny Jesenskiej Ponad nasze siły (Wołowiec 2003) oraz wybory poezji Ezry Pounda (Poezje wybrane, Warszawa 1989), Nikołaja Gumilowa (Tramwaj zbłškany i inne wiersze, Kraków 1990), Petra Mikeša (Dom jest tam, Kraków 1991), Ivana Wernischa (Cmentarz objazdowy, Kraków 1991; Pchli teatrzyk, ŁódŸ 2003), Ivana Blatnego (Szkoła specjalna, Kraków 1993),  Agnety  Pleijel  (Oczy  ze snu,  Kraków 1995), Oldřicha  Wenzla (Słyszę  kroki ementalera, Bydgoszcz 1996), Miroslava Holuba (Wiersze, Izabelin 1996), Richarda Caddela (Mały atlas klimatyczny duszy, Kraków 1997), Václava Buriana (Czas szuflad, Kraków 1997) i Egona  Bondy'ego  (Dzisiaj  wypiłem  dużo piw, Kraków 1997). Dwa ostatnie wyszły w redagowanej przez niego serii “Biblioteka Poezji Czeskiej”. Jest współtłumaczem m.in. Poezji Maksymiliana Wołoszyna (Warszawa 1981), Poezji wybranych (Warszawa 1986) i wyboru Odlewanie dzwonów (Kraków 1990) Jaroslava Seiferta, Poezji wybranych (Warszawa 1987), Wierszy wybranych (Wrocław 1997), i Dramatów (Warszawa 1994) Williama Butlera Yeatsa, Pieœni Ezry Pounda (Warszawa 1996), tomów wierszy Gerardo Beltrana Krótki pejzaż z cieniami (Warszawa 1996) i Davida A. Carriona Kłopoty urodzonego we wrzeœniu (Warszawa 1996). W 1989 otrzymał nagrodę translatorskš miesięcznika “Literatura na Œwiecie” (w kategorii ksišżkowego debiutu przekładowego), w 2000 nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za najlepszy przekład w dziedzinie eseistyki, w 2003 nagrodę Premia Bohemica za propagowanie literatury czeskiej i za jej tłumaczenia na język polski oraz nagrodę “Literatury na Œwiecie” w kategorii przekładu prozy. Jego poezje drukowane były w tłumaczeniach na angielski, białoruski, czeski, litewski, niemiecki, rosyjski, słowacki i ukraiński, opowiadania - w przekładzie na czeski.

 

 

Miejsce:

Al. Róż 16
00-556 Warszawa
Poland

Data:

20-02-2004 00:00 - 00:00

Organizator:

Tygiel Kultury - Lódź


Przypomnieć o wydarzeniu
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala