Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29-01-2020 18:00 - 31-01-2020 20:00

Wykłady o czeskiej sztuce na konferencji w Zachęcie

Na konferencji "Zimna rewolucja. Europa Środkowo - Wschodnia wobec socrealizmu, 1948 - 1959" wystąpią badacze z Czech. Wstęp wolny.

W klimacie zimnej wojny — międzynarodowych napięć, wyścigu zbrojeń i umacniających się dyktatur komunistycznych — w Europie Środkowo-Wschodniej dokonała się radykalna rewolucja społeczna. W jaki sposób wpłynęła ona na kulturę wizualną lat pięćdziesiątych?

Międzynarodowa konferencja jest okazją do przedyskutowania zagadnień, którym poświęcona zostanie wystawa Zimna rewolucja (planowana w Zachęcie w terminie 23 października 2020–24 stycznia 2021). Łączy ona takie obszary badawcze jak historia społeczna i polityczna, historia kultury i sztuki. Zaproszeni specjaliści różnych dziedzin skoncentrują się na głównym wątku wystawy — głębokich przeobrażeniach społecznych w latach 50. XX wieku, na które składały się masowe migracje ze wsi do miast czy awans społeczny robotników.

Zarówno konferencja, jak i wystawa wpisują się w aktualne badania historyczne uwzględniające aktywny i podmiotowy udział społeczeństwa w tych procesach. Podczas wystąpień i dyskusji będziemy szukać odpowiedzi na pytanie o to, jakie są istotne cechy rewolucji społecznej przeprowadzanej w krajach niedemokratycznych. Czy dzieła sztuki — malarstwo, wzornictwo, architektura lub film — pomogą nam zrozumieć ten złożony proces? W jaki sposób w krajach bloku wschodniego przebiegał proces demokratyzacji dostępu do kultury i jaką rolę pełnił inicjowany odgórnie artystyczny ruch amatorski? Czy socrealizm służył realizacji idei egalitarnego społeczeństwa? Przyjrzymy się również temu, jak propagandowo nośna idea równości płci i emancypacji zawodowej kobiet przekładała się na reprezentację tego zjawiska w sztuce, a także aktywność kobiet m.in. w środowisku filmowym.

Czas socrealizmu to najbardziej newralgiczny i problematyczny okres współczesnej historii sztuki (nazywany też często „wielkim Innym” XX wieku). Celem konferencji będzie wpisanie go w proces przemian w kulturze XX-wiecznej, dlatego tematyka wystąpień wykracza poza okres stalinizmu w krajach bloku wschodniego. Podjęta zostanie także próba nakreślenia socrealistycznej geografii artystycznej — poprzez zrekonstruowanie niektórych kierunków międzynarodowej wymiany kulturalnej (pomiędzy krajami bloku wschodniego, Europą Zachodnią czy Azją).


PROGRAM:

ŚRODA, 29 STYCZNIA

 • 18.00–20.00: Filmowczynie i filmowcy wobec socrealizmu — część 1, pokaz filmów w kinie Iluzjon (wprowadzenie: Monika Talarczyk)

CZWARTEK, 30 STYCZNIA: CZAS I PRZESTRZEŃ REALIZMU SOCJALISTYCZNEGO

 • 9.30–10.00
  Powitanie: Hanna Wróblewska (Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki), Barbara Schabowska-Maszenda (Instytut Adama Mickiewicza) 
  Wprowadzenie: Jérôme Bazin (Université Paris-Est Créteil) and Joanna Kordjak (Zachęta — Narodowa Galeria Sztuk

10.00–13.00
Sesja 1. Czas socrealizmu
Prowadzenie: Gabriela Świtek (Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Uniwersytet Warszawski)

 • 10.00–10.30: Dorota Jarecka (Polska Akademia Nauk, Warszawa), Dialektyka realizmu socjalistycznego w Polsce (1933–1949)
 • 10.30–11.00: Marie Klimesová (Uniwersytet Karola w Pradze), Artystyczne i polityczne zaangażowanie w Czechosłowacji od lat 30. do 50.
 • 11.00–11.30: dyskusja i przerwa kawowa
 • 11.30–12.00: Gabor Rieder (niezależny kurator i badacz, Budapeszt), Defloracja „teorii wiosny”. Jak w 1957 roku skończył się węgierski socrealizm
 • 12.00–12.30: Constantin Iordachi (Uniwersytet Środkowoeuropejski, Budapeszt), Lata 50. — w środku XX wieku
 • 13.00–14.30: przerwa obiadowa  

14.30–18.00
Sesja 2. Przestrzeń socrealizmu: kierunki wymiany artystycznej
Prowadzenie: Katarzyna Murawska Muthesius (Birbeck College, University of London)

 • 14.30–15.00: Sergei Fofanov (Państwowa Galeria Tretiakowska, Moskwa), Tłumaczenie języka radzieckiej krytyki artystycznej
 • 15.00–15.30: Justyna Balisz-Schmelz (Uniwersytet Warszawski), Trzecich Niemiec nie było. Migracje niemieckich artystów do NRD w latach 1949–1961
 • 15.30–16.00: Szymon Kubiak (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Daleko od Moskwy. Komunistyczni artyści z Zachodu w Polsce
 • 16.00–16.30: dyskusja, przerwa kawowa
 • 16.30–17.00: Emma Hanzlíková (Szkoła Sztuk Pięknych w Pradze), O przyjaźni między chińskim czerwonym smokiem a czechosłowackim lwem
 • 17.00–17.30: Doreen Mende (HEAD Genève, Farocki Institut Berlin), Wschodnioniemiecka architektura w Korei Północnej w soczewce chronopolityki
 • 17.30–18.00: dyskusja

PIĄTEK 31 STYCZNIA: REALIZM SOCJALISTYCZNY DLA ROBOTNIKÓW

9.30–12.30
Sesja 3. Celebracja klasy robotniczej i proletaryzacja sztuki
Prowadzenie: Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódźki)

 • 9.30–10.00: Agata Pietrasik (Berlin), Piotr Słodkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Upowszechnienie kultury w latach 50.: na styku praktyki i ideologii
 • 10.00–10.30: Aleksandra Sumorok (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), Poniedziałkowe pałace (architektura i wnętrza socrealistycznych domów kultury w Polsce)
 • 10.30–11.00: dyskusja, przerwa kawowa
 • 11.00–11.30: Ondrej Taborský (Muzeum Narodowe w Pradze), Reklama w kulturze wizualnej codzienności w komunistycznej Czechosłowacji
 • 11.30–12.00: Ralf Forster (Filmmuseum, Poczdam) Badania filmu amatorskiego w Niemczech Wschodnich: źródła, metody, rezultaty
 • 12.00–12.30: dyskusja
 • 12.30–14.00: przerwa obiadowa

14.00–17.30
Sesja 4. Twarze klasy robotnicze: robotnicy i chłopi, mężczyźni i kobiety, mniejszości narodowe
Prowadzenie: Jérôme Bazin (Université Paris-Est Créteil)

 • 14.00–14.30: Sandor Horvath (Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt), Społeczne podziały klasy robotniczej w latach 50.
 • 14.30–15.00: Irina Tulbure (Ion Mincu University of Architecture and Urbanism, Bukareszt), Miejska i wiejska architektura Hunedoary
 • 15.00–15.30: Alina Mircea (Carol I Museum of Brăila)Dawne społeczności w nowym świecie: etniczne portrety Lipowan i Tatarów w Rumunii
 • 15.30–16.00: dyskusja, przerwa kawowa
 • 16.00–16.30: Astrid Ihle (Wilhelm-Hack Museum, Ludwigshafen), Wschodnioniemiecki cykl „Kobieta w socjalizmie Evelyn Richter
 • 16.30–17.00: Monika Talarczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi), Przerwana kariera Anki. Socrealistyczne filmy Joanny Broniewskiej-Kozickiej
 • 17.00–17.30: dyskusja
 • 17.30–18.00: Podsumowanie konferencji: Katarzyna Murawska Muthesius (Birbeck College, Uniwersytet Londyński).
 • 18.15–20.00: Filmowczynie i filmowcy wobec socrealizmu – część 2, pokaz filmów, sala multimedialna Zachęty (wprowadzenie: Monika Talarczyk)

koncepcja konferencji: Jérôme Bazin, Joanna Kordjak
współorganizatorzy: Instytut Adama Mickiewicza, Université Paris-Est Créteil
partner: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Współorganizatorzy:
culture.plCRHEC

Partner:
FINA

Miejsce:

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki,Výsledky hledání plac Stanisława Małachowskiego 3, Warszawa

Data:

Od: 29-01-2020 18:00
Do: 31-01-2020 20:00

Organizator:

Czeskie Centrum jest współorganizatorem wydarzenia


Przypomnieć o wydarzeniu
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala