Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28-11-2019 - 29-11-2019

Historie wystaw. Nowe perspektywy. - Dr Pavlína Morganová

Sympozjum naukowe podejmujące refleksję nad historiami wystaw sztuki i architektury, z udziałem historyczki sztuki i kuratorki z praskiej Akademii Sztuk Pięknych, dr Pavlíny Morganovej.

Międzynarodowe sympozjum wpisuje się we współczesną refleksję nad historiami wystaw sztuki i architektury podejmowaną przez instytucje badawcze oraz muzea i galerie dokumentujące swoją działalność wystawienniczą. Wystąpienia i dyskusje skupione będą wokół trzech głównych problemów: definiowania wystaw sztuki i architektury jako specyficznego medium/formy/konstelacji dzieł, współczesnego statusu historii wystaw jako obszaru badawczego sytuującego się na pograniczu dyscyplin humanistycznych oraz wokół perspektyw metodologicznych, których ponowne określenie wydaje się dziś konieczne wobec różnorodnych praktyk badania archiwów sztuki nowoczesnej i współczesnej, bądź też wobec kuratorskich praktyk „rekonstrukcji” dawnych ekspozycji.

Wystawa definiowana jest współcześnie jako złożone medium, całościowe dzieło (Gesamtkunstwerkkomponowane z wielu innych dzieł, krytyczna forma czerpiąca z doświadczeń architektury w kształtowaniu przestrzeni czy też posługująca się modelami narracji filmowej. Jako wydarzenie społeczne i polityczne wywodzące się z tradycji dawnych Salonów wystawa sprawia, że dzieła sztuki stają się widzialne w sferze publicznej i poddawane są osądom w ramach krytyki artystycznej.

Historie wystaw to widoczne co najmniej od kilku dekad pole badań akademickich usytuowane między historią sztuki (w tym historią krytyki artystycznej) a muzeologią czy studiami nad nowoczesną i współczesną kulturą wizualną. W praktykach instytucji sztuki dokumentujących swoją działalność punktem wyjścia pozostaje kalendarium wystaw. Z jednej strony chronologia jest przydatna w porządkowaniu zjawisk, z drugiej zaś prowokuje pytania o jej zbieżność i rozbieżność z periodyzacjami ugruntowanymi w historii sztuki i architektury czy z „momentami zwrotnymi” — jak np. rok 1956, 1968 czy 1989 — w globalnej i regionalnej historii politycznej.

Nowe perspektywy to zawarty w tytule sympozjum postulat aktualizacji już istniejących definicji i kontekstów interpretacyjnych, takich jak związki historii wystaw z historią sztuki i architektury, historią recepcji czy historią kuratorstwa. Wobec wielości mediów i praktyk składających się na konstelacje ekspozycji ponownego przemyślenia wymaga nie tylko status materialny i przestrzenny wystaw, ich czasowe umiejscowienie czy geograficzne przemieszczenia, lecz także społeczny zasięg ich recepcji oraz współdziałanie przy jej powstawaniu kuratorów, artystów, projektantów i innych instytucjonalnych lub politycznych decydentów.

Czy historie wystaw wyczerpały już swój archiwalny i metodologiczny potencjał, czy może wciąż pozostają obszarem zaniedbanym w ramach nowoczesnej i współczesnej historii sztuki, historii architektury, studiów nad kulturą wizualną? Czy jako historie wizualnych form wymiany kulturalnej w świecie zmieniających się granic i politycznych wpływów dokonały znaczących przewartościowań geografii sztuki? Czy jako studia wydarzeń społecznych zależnych od sieci instytucjonalnych powiązań, czy też bezpośrednich artystycznych kontaktów przyczyniły się do zakwestionowania „kanonów” wykrystalizowanych już w historii sztuki i architektury, na przykład wartościowania ekspozycji według kryterium „awangardowości” lub „nowoczesności”?

język sympozjum: angielski (tłumaczenie symultaniczne na język polski),

wstęp wolny (prosimy o wcześniejszą rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy)

Więcej informacji znajduje się na stonie galerii Zachęta

 

Miejsce:

Zachęta- Narodowa Galeria Sztuki, plac Stanisława Małachowskiego 3, sala multimedialna (wejście od ul. Burschego), Warszawa

Data:

Od: 28-11-2019
Do: 29-11-2019

Organizator:

Czeskie Centrum jest współorganizatorem wydarzenia


Przypomnieć o wydarzeniu
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala