Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

01-06-2019 - 08-06-2019

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic narodził się u progu lat 90. XX wieku jako jedna z form działania Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W festiwalu uczestniczą zespoły teatralne z Polski, Czech, Słowacji a z Węgier. Festiwal odbywa się corocznie w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie.

Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli nieżyjący już czeski filozof Jakub Mátl oraz poeta i dramaturg Jerzy Kronhold. Ideą festiwalu było spotkanie widzów i teatrów z Europy Środkowej. W maju 2004 roku, po przystąpieniu Polski, Czech i Słowacji do Unii Europejskiej festiwal zmienił swoją nazwę na Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic.

Pierwszy (w 1990 roku) był poświęcony prezentacji polskich i czechosłowackich wystawień sztuk Václava Havla. Kolejne rozwinęły się w międzynarodowy festiwal, który nie tylko prezentuje najciekawsze przedstawienia teatralne, przekraczając granice estetyk, konwencji i gatunków, ale także wiele dodatkowych działań, takich jak konferencje, wystawy, dyskusje, warsztaty, koncerty, przeglądy teatrów dziecięcych i młodzieżowych, czytania sztuk, „pociąg teatralny” we współpracy z festiwalem Dream Factory w Ostrawie itp. Na festiwalu oprócz spektakli z krajów grupy wyszehradzkiej pojawiają się przedstawienia i artyści z innych krajów (Austria, Ukraina, Niemcy, USA).

Wśród czeskich propozycji w tegorocznym programie między innymi koncerty Doroty Bárovej oraz spektakle teatrów: Cirk La Putyka, Švandovo divadlo i Městské divadlo (Brno). 

Kiedy: 1-6 czerwca 2019

Gdzie: Czieski Cieszyn/Cieszyn

Więcej informacji na stronie festiwalu.

Miejsce:
Cieszyn/Český Těšín
Data:

Od: 01-06-2019
Do: 08-06-2019

Organizator:

Czeskie Centrum jest współorganizatorem wydarzenia


Przypomnieć o wydarzeniu

dni wcześniej