Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21-03-2018 - 22-03-2018

Kultura i Rewolta: międzynarodowa konferencja

Polsko-czesko-słowacko-ukraińska konferencja naukowa z okazji 50. rocznicy wydarzeń Marca '68 w Polsce oraz Praskiej Wiosny w Czechosłowacji. Konferencji będzie towarzyszyła przygotowana przez Czeskie Centrum panelowa wystawa "1968" (szczegóły wkrótce). Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ambasady Republiki Czeskiej oraz Czeskiego Centrum.

 

Opis organizatora:

W 2018 roku przypada 50. rocznica polskiego Marca 1968 oraz Praskiej Wiosny w Czechosłowacji. Wydarzenia te, poza swoim wymiarem politycznym i społecznym, odcisnęły znaczące piętno na kształcie i kierunku rozwoju kultury w krajach ówczesnego Bloku Wschodniego. Podczas Konferencji chcemy szczególnie pochylić się nad relacjami, jakie zachodzą między sferą kultury i polityki podczas kryzysów politycznych, buntów społecznych, rewolucji, strajków, zamachów stanu i innych gwałtownych wyrazów społecznego niezadowolenia. Interesują nas wszelkie przejawy działań w kulturze i ich twórcze realizacje w takich obszarach jak: literatura, teatr, film, sztuki plastyczne, muzyka, sztuka ulicy, happening i inne. Punktem odniesienia (i swego rodzaju ograniczeniem geograficznym) dla rozważań będzie historia i współczesność krajów Europy Środkowo-Wschodniej.Chcielibyśmy dotrzeć także do źródeł rewolucji, jej wzoru (wzorów) i transformacji, odkrywanych w ramach ważnych wydarzeń przełomowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 1968 traktujemy jako swego rodzaju cezurę i symboliczne otwarcie dlainnych wydarzeń w regionie, np. powstania Solidarności (1980) i stanu wojennego (1981) w Polsce, aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji (1989), rewolucji na granicie w Ukraińskiej SRR (1990), puczu moskiewskiego (1991) w Rosyjskiej FSRR, dżinsowej rewolucji (2006) na Białorusi, pomarańczowej rewolucji (2004) i rewolucji godności (2013/2014) na Ukrainie oraz wielu innych. Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, dlatego zachęcamy do udziału w niej badaczy reprezentujących różne obszary nauki.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

• Kultura jako inicjatorka wydarzeń politycznych

• Kultura jako odpowiedź na wydarzenia polityczne

•Kultura jako narzędzie polityczne

• Język polityki w kulturze

• Cenzura w kulturze

• Kultura drugiego obiegu

• Kultura oficjalna i próby jej kontestacji

• Kontrkultura i kontestacja jako praktyka i teoria rewolty

• Kategoria wolności

• Dialog między kulturą a polityką

JĘZYKI KONFERENCJI

polski, czeski, słowacki, angielski, rosyjski, ukraiński, białoruski

KONTAKT

konferencja.ksi@uw.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/events/1462358190545753/

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Aleksander Wirpsza, Uniwersytet Warszawski

prof. PhDr. Peter Káša, CSc., Prešovská univerzita v Prešove

prof. DrSc. Anatolii Konverskyi, Kyivskyi natsionalnyi universytet im. T. Shevchenka

prof. DrSc. Olena Pavlovna, Kyivskyi natsionalnyi universytet im. T. Shevchenka

dr hab. Joanna Getka, Uniwersytet Warszawski

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Th.B. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D., Univerzita Karlova v Praze

dr Anna Korzeniowska-Bihun, Uniwersytet Warszawski

doc. CSc. Ihor Petrenko, Kyivskyi natsionalnyi universytet im. T. Shevchenka

Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. Univerzita Karolova v Praze

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Joanna Getka, Uniwersytet Warszawski

doc. DrSc. Serhii Rudenko, Kyivskyi natsionalnyi universytet im. T. Shevchenka

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze

dr Grzegorz Gąsior, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Korzeniowska-Bihun, Uniwersytet Warszawski

Mgr. Marek Mitka, PhD., Prešovská univerzita v Prešove

dr Justyna Szlachta-Misztal, Uniwersytet Warszawski

mgr Kamil Dwornik, Uniwersytet Warszawski

Strona internetowa konferencji: www.1968.ksi.uw.edu.pl

***

PROGRAM KONFERENCJI

Środa 21.03.2018 

8.30-9.00

REJESTRACJA (Budynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej, ul Dobra 55 sala 1007)

9.00-9.30

Otwarcie konferencji - Przemówienia Władz Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Organizatorów

9.30-10.45

Posiedzenie plenarne:Kultura wobec 1968 r.

Moderator: Joanna Getka

Grzegorz

Gąsior

„Kultúrnyživot“ – czasopismo Związku Literatów Słowackich wobec Praskiej Wiosny 1968 r.

Tomáš

Hučko

Československo po januári, v auguste a po auguste 1968 – v obrazochslovenskýchdokumentárnychfilmov.

Jadwiga

Hučková

Pogłosy rewolucji – filmowy obraz rolników w kontekście wydarzeń 1968 roku

Peter

Káša

Spisovateľ Dominik Tatarka a jehorevolta v roku 1968

Marek

Sokołowski

,,Społeczeństwo spektaklu" Guya Deborda jako zapowiedź społeczeństwa przełomu 1968 roku

10.45-11.00

DYSKUSJA 

11.00-11.30

PRZERWA KAWOWA 

11.30-13.15

Panel I: Konteksty oporu

Moderator: Grzegorz Gąsior 

Marcin

Niemojewski

Łańcuch bałtycki jako zjawisko kulturowe

Natalia

Sienko

„My nie Rosjanie–my Białorusini”–Białoruska tożsamość narodowa w świetle kryzysu na Ukrainie

Piotr

Szenajch

Praktyki instytucjonalizacji dziedzictwa kultur oporu w PRL

Michaela

Malíčková

Hipster 21. storočiaakopríznakový obraz konformnéhokultúrneho protestu

Katarzyna

Kurowska

Współczesne reprezentacje rewolucyjnych wydarzeń historii najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej w grach planszowych

Nataliia

Kryvoruchko

Perception of security policy in the Central Europe: the Czech Republic case

Piotr

Głuszkowski

"Rewolucja i kultura" Maksyma Gorkiego

Anna

Ceglarska

(R)evolution- the concept of political transformations in ancient Greece

13.15-13.30

DYSKUSJA 

13.30-14.30

OBIAD 

14.30-15.45

Panel II: Słowo przeciw reżimom

Moderator: Anna Bihun-Korzeniowska 

Ján

Gallik

Slovenská a maďarskákatolíckaliteratúratvárou v tvárvoči komunizmu

Magdaléna

Hrbácsek

Otázkaslobody v maďarskejlyrike a próze na Slovensku

Rostysław

Kramar

Na czym polega różnica między bratnią pomocą a agresją? – sowiecki dowcip polityczny o nastrojach antykomunistycznych w krajach satelickich do ZSRR.

Justyna

Szlachta-Misztal

Na gruzach Marca 1968 – Grupa Literacka „Kontekst”

Anna

Valcerová

Slovenskápróza v šesťdesiatychrokoch

Marek

Mitka

K podobámsubverzietotality v Temporálnychpoznámkach a NenapísanomrománeStanislavaRakúsa

Alena

Smiešková

"Sedemdní do pohrebu". Príbehlásky v časepolitickej cholery

 

Marta

Součková

K rôznympodobámrevolty v tvorbeIrenyBrežnej

Ivana

Slivková

Podobyslobody v "Minútke" IharaBabkova

15.45-16.00

DYSKUSJA 

16.00-16.30

PRZERWA KAWOWA 

16.30-18.30

Panel III : Rewolta w filmie i na scenie

Moderator: Marta Brzezińska-Pająk, Peter Káša

Piotr

Czerkawski

"Ludzie z nadziei. Obraz "Solidarności" i jej członków w polskim kinie fabularnym

Łukasz

Kołtuniak

Zlomenínárodapomocífilmové kamery. Jak Husákůvrežim "normalizoval" filmem

Štefan

Timko

Cenzúra v slovenskomhranomfilme v obdobírokov 1969 až 1989

Karol

Więch

"Kalendarz wojny" w reżyserii Tomasza Łabędzia jako przykład audiowizualnego protest wobec stanu wojennego w Polsce.

Anita

Zawisza

"Człowiek z marmuru" a "Miś" - różne formy manifestacji tej samej idei. Czyli kino krytyki politycznej.

Przemysław

Znojek

Praska wiosna w „Nieznośnej lekkości bytu” Milana Kundery oraz filmowej adaptacji w reżyserii Philipa Kaufmana

Anna

Korzeniowska-Bihun

Krytyka oficjalnej narracji politycznej w spektaklach Towar Teatru Peresełeńca i OpołczeńcyPostPlay Teatru

Dagmar

Podmaková

Divadlo na Slovensku v časochrelatívnejslobody (60. roky) a neslobody (1970 – 1989)

Miron

Pukan

Spoločensko-umelecké aspekty revolty v slovenskejdráme a divadle po roku 1968

 

Marta

Zambrzycka

Sztuka wyzwolona. Nowe tendencje w sztuce ukraińskiej lat dziewięćdziesiątych

18.30-18.45

DYSKUSJA 

19.15-21.00

UROCZYSTA KOLACJA(Klub Profesorski UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa k. Bramy UW ul. Oboźna) 

 

 

Czwartek 22.03.2018

 

8.30-10.15

Panel IV: Jednostka w kulturze, jednostka w historii

Moderator: Rostysław Kramar 

Jan

Bárta

Spisovatel Jan Procházka, od poststalinismu k radikálníreformě 60. let

Kamila

Czaja

Rewolucja pożera „własnych” bardów. Przypadek Jacka Kaczmarskiego

Jan

Olaszek

Jan Walc – od kultury oficjalnej do kultury niezależnej

Jaroslava

Smejkalová

Zbigniew Herbert: Básnikstredoeurópskehoétosu

Pavel

Štoll

Postava Jana Husa a Jana Palacha v lotyšskékultuře

Артур

Іжевський

Cмерть художника на тлі революцій: Никифор Епіфаній Дровняк (1895-1968)

Milan

Jozek

Oslobodzujúcipotenciál poznania hodnotypravdy v kultúreživotaJána Chryzostoma Korca (Revoltaoslobodzujúcejpravdy)

Magdalena

Piotrowska-Grot

„z głową pełną polityki”… Tożsamość ideowa we wczesnej twórczości Juliana Kornhausera

10.15-10.30

DYSKUSJA 

10.30-11.00

PRZERWA KAWOWA

11.00-13.00

Panel V: Dziedzictwo reżimów i ciężar wolności

Moderator: Anna Bihun-Korzeniowska, Pavel Stoll 

Karolina

Czajkowska

„Wszyscy na jednej fali” - bunt muzyków rockowych przeciwko rzeczywistości lat 80. w Polsce

Justyna

Kijanka

Świat widziany z perspektywy więzienia. Analiza doświadczenia przestrzeni w zbiorze "Magorovylabutípísně" Ivana MatrinaJirousa

Juraj

Malíček

(Kontra)revolúciaHusákovýchdetí

Marta

Mieszczanek

„Jednorożce i królewny z bajek”? Koncepcja „utraconego skarbu rewolucji” Hannah Arendt a narracje transformacji byłych członków Komitetów Obywatelskich.

František

Neupauer

Kresťanskýdisent od martýrstva k Sviečkovejmanifestácii (25. marec 1988)

Karel

Střelec

Očimaporažených. Trauma roku 1989 v českéliteratuře

Paulina

Codogni

Kultura i symbole jako narzędzia oporu społecznego podczas trzech rewolucji na Ukrainie

Magdalena

Grenda

Happeningiem w politykę. Działalność artystyczna i społeczna poznańskiej grupy Circus Ferus

 

Stefan

Pastuszewski

Między oportunizmem a rewolucją. Instytucje i środowiska artystyczne Bydgoszczy wobec przeobrażeń systemowych lat 1980-1989 (Studium historyczno-socjologiczne)

13.00-13.15

DYSKUSJA

13.15-14.15

OBIAD

14.15-15.29

Panel VI: Dyskursy rewolucji

Moderator: Iwona Krycka-Michnowska 

14.15-15.30

Adam

Jaskólski

Ideologem "rewolucja" w najnowszym dyskursie publicznym w Rosji (na materiale wypowiedzi z lat 2012-2017)

Jana

Shadrina

Jazyk jako nástrojspolečenskýchrolí a ukázkagenderovýchstereotypů

Radostina

Stoyanova

Болгарские и русские зооморфные образные сравнения, отражающие умственные способности и интеллектуальную деятельность человека

Joanna

Wasiluk

Политические метафоры в российской прессе – гендерный аспект

Karolina

Dobosz

"Jak przeprowadzić okupację?" Znaczenie „plenum” i „kolektywu” w chorwackim ruchu studenckim w 2009 roku

Aleksandra

Kondrat

Культурный анализ и критика в философии Бердяева

15.30-16.00

DYSKUSJA 

16.00-16.30

PRZERWA KAWOWA 

16.30-18.00

Panel VII: Interpretacje buntu

Moderator: Jerzy Grzybowski 

Elena

Borisova-Yurkovskaya

«Бесы» революции Ф. А. Степуна: литературное измерение зла глазами философа и революционного практика

Magdalena

Dąbrowska

Poodwilżowe odczytania stosunku do rewolucji przedstawicieli rosyjskiego Oświecenia

Katarzyna

Jakubowska-Krawczyk

Mit nowego bohatera rewolucyjnego w ukraińskiej literaturze ostatnich lat.

Ewa

Sułek

Leninopad. Ostatni upadek Lenina

Gabriela

Mihalková

Deixa v próze Pavla Hrúza

18.00-18.15

DYSKUSJA 

18.15

Zakończenie konferencji 


Miejsce:

Dobra 55, 00-312 Warszawa

Data:

Od: 21-03-2018
Do: 22-03-2018

Organizator:

Czeskie Centrum jest współorganizatorem wydarzenia


Przypomnieć o wydarzeniu
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala