Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14-04-2002 00:00 - 16-04-2002 00:00

Final konkursu bohemistycznego

Final 5 edycji konkursu literackiego i translatorskiego dla polskich bohemistów

14.04. – 15.00 Posiedzenie jury oraz spotkanie robocze lektorów jezyka czeskiego z uniwersytetów w Toruniu, Warszawie, Opolu, Katowicach, Krakowie i Wroclawiu.

15.04. – 12.00 Inauguracja V. edycji Ogólnopolskich Dni Bohemistów i wręcze-nie nagród przez przewodniczacego jury i przedstawicieli Ambasady Republiki Czeskiej oraz Czeskiego Centrum w Warszawie.

15.04. – 15.30 Oficialne spotkanie przedstawicieli Ambasady RC z laureatami

15.04.–17.30 Spotkanie z tłumaczami literatury polskiej na język czeski Bogdanem Trojakiem i Petrem Vidlakem oraz otwarcie wystawy fotografii studentów bohemistyki to-ruńskiej“„Republika Czeska“.

15.04. – 20.00 „Letem českým svě-tem“ czyli wieczór z piosenkš czeskš w wyk. grupy „Myšrumboys“ z Czeskiego Krumlowa.

16.04. – 11.00 „Český Krumlov – miasto na liœcie UNESCO“ – wykład Dr. Pav-la Slavko.

16.04. – 13.30 Maraton filmu czeskie-go m.i. „Báječná léta pod psa“ oraz „Výcho-va dívek v Čechách“.

Miejsce:

Al. Róż 16
00-556 Warszawa
Poland

Data:

Od: 14-04-2002 00:00
Do: 16-04-2002 00:00

Organizator:

Uniwersytet M. Kopernika


Przypomnieć o wydarzeniu
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala