Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21-12-2018 - 31-03-2019

Konkurs przekładowy Cena Susanny Roth 2019 | Dny bohemistů

Ruszyła 5 edycja konkursu przekładowego Czeskich Centrów i Czeskiego Centrum Literatury

Konkurs jest skierowany do początkujących tłumaczy do 40 roku życia, którzy nie opublikowali jeszcze żadnego przekładu literackiego w formie książkowej. Uczestnicy otrzymują do przetłumaczenia ten sam określony fragment wybranej powieści. Konkurs odbywa się równolegle w Austrii, Białorusi, Bułgarii, Francji, Japonii, Macedonii, Polsce, Republice Korei, Ukrainie, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i Włoszech (dodatkowe kraje mogą zgłosić się jeszcze do 20.12.2018). Wybrane jury złożone ze specjalistów od przekładu literackiego wybierze jednego zwycięzcę w każdym kraju. W konkursie nie zostaną uwzględnione prace, które tłumacz opublikuje lub upubliczni przed rozstrzygnięciem konkursu. Konkurs nazwano na cześć renomowanej szwajcarskiej bohemistki i tłumaczki Susanny Roth (1950–1997), która w wielkim stopniu przyczyniła się do promocji współczesnej czeskiej literatury za granicą.

Tekst do tłumaczenia:

Przedmiotem tegorocznego konkursu jest 12 stron znormalizowanych książki Probudím se na Šibuji autorstwa Anny Cimy (wyd. Paseka, Praha 2018): rozdziały 16-19 z trzeciej części powieści (str. 83-95). Tekst konkursowy dostępny jest online.

Nagrody:

Główna: kilkudniowy wyjazd do Czech, połączony z udziałem w seminarium bohemistycznym i programem uzupełniającym. W wyjeździe biorą udział zwycięzcy ze wszystkich 12 krajów. Czeskie Centrum w Warszawie przyznaje też nagrody dodatkowe dla 2 i 3 miejsca oraz organizuje seminarium przekładowe dla grupy najlepszych młodych tłumaczy.

Warunki udziału:

Gotowe, opatrzone pseudonimem konkursowym tłumaczenie otrzymanego fragmentu w formacie .doc lub .pdf należy przesłać wraz z aktualnym życiorysem zawodowym w formie krótkiego biogramu w języku czeskim (maksymalnie 1000 znaków), danymi kontaktowymi (adres, telefon, email, data urodzenia) i swoim aktualnym zdjęciem (z podaniem nazwiska autora zdjęcia). Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć oświadczenie o wyłącznym autorstwie przesyłanego tłumaczenia.

Komplet materiałów należy przesłać w formie elektronicznej na adres serafin@czech.cz do 31 marca 2019 włącznie. W konkursie nie zostaną uwzględnione prace podpisane inaczej niż pseudonimem. Prace będą oceniane anonimowo (wyłącznie z podaniem pseudonimu) przez jury składające się z uznanych tłumaczy literatury czeskiej na język polski.

Terminy:

Przesłanie tłumaczeń: 31 marca 2019

Ogłoszenie wyników: do 15 maja 2019

Pobyt nagrodzonych tłumaczy w Czechach:  lato/jesień 2019

Kontakt:

Edyta Serafin, Czeskie Centrum w Warszawie, email: serafin@czech.cz

Przykładowe biogramy uczestników poprzedniej edycji.

Do dyspozycji uczestników jest szczegółowy regulamin konkursu w języku czeskim.

Miejsce:

Al. Róż 16
00-556 Warszawa
Poland

Data:

Od: 21-12-2018
Do: 31-03-2019

Organizator:

Czeskie Centrum


Przypomnieć o wydarzeniu
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala