Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Popularno-naukowa synteza historii Górnego Śląska – efekt wieloletniej pracy historyków z Polski, Niemiec i Czech.

Pełny tytuł książki brzmi „Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu”. Nad przebiegiem prac nad publikacją i kwestią merytoryczną czuwali: po stronie polskiej prof. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego; po stronie niemieckiej prof. Joachim Bahlcke z Uniwersytetu w Stuttgarcie oraz po stronie czeskiej prof. Dan Gawrecki z Uniwersytetu w Opawie.

Sporna historia regionu o wielokulturowych tradycjach i powikłanej tożsamości doczekała się rzetelnego opracowania. Misją autorów jest wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców tego obszaru w kontekście polsko-niemiecko-czeskich relacji. Autorzy poruszali też kwestie polityki germanizacyjnej, plebiscytu i powstań śląskich, wypędzeń i wysiedleń, roku 1945 oraz konfliktu o Śląsk Cieszyński.

- Nad lekturą pracował ogromny zespół ludzi: 6 autorów czeskich, 11 niemieckich i 15 polskich, 14 osób pracowało przy edycji książki – wyliczał na konferencji w Sali Sejmu Śląskiego prof. Ryszard Kaczmarek. W efekcie tej pracy powstała popularnonaukowa, spójna synteza historii Górnego Śląska. - Nieraz ogarniało nas zwątpienie w powodzenie tego projektu. Ilość zastrzeżeń z każdej ze stron była tak duża, że byliśmy bliscy zaprzestania tych prac. Książka ta jest efektem trzech składowych: polskiego optymizmu, który zakładał, że może uda się wszystko zrobić szybko i po łebkach, niemieckiej dokładności, według której trzeba by poprawiać teksty bez końca, i czeskiej cierpliwości i rzetelności, która wierzy jak Szwejk, że jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było – powiedział z uśmiechem prof. Kaczmarek.