Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Fundacja Press Club Polska wraz z Syndykatem dziennikarzy Republiki Czeskiej ogłaszają polsko-czeski konkurs „PL-CZ Local Press Awards“, który ma na celu uhonorowanie publicystów zajmujących się tematami związanymi z lokalnością

Podtematem konkursu są „Sąsiedzkie spotkanie lokalnych dziennikarzy“. Organizatorzy chcą sprawdzić, w jaki sposób dziennikarze opracowują w lokalnym kontekście społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturalne tematy. Uczestnictwo polskich i czeskich dziennikarzy ma na celu stworzenie kanału współpracy pomiędzy lokalnymi mediami i umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń.

Dziennikarze mogą do 25 października zgłaszać swoje teksty publikowane w druku oraz w wydaniach internetowych w latach 2009 – 2011 za pomocą internetowego formularza: http://pressclub.home.pl/konkurs/ Prace będą oceniane w ramach czterech kategorii tematycznych: polityka i instytucje lokalne, gospodarka lokalna, lokalne problemy społeczne, lokalna historia oraz kultura i dziedzictwo kulturowe. Kapitułę konkursu stanowią wybitni przedstawiciele polskiego i czeskiego dziennikarstwa, rynku medialnego oraz środowiska naukowego. Przyznana również zostanie nagroda czytelników, którzy swoje głosy oddadzą w głosowaniu internetowym. Nagrodzone artykuły zostaną opublikowane w dwujęzycznym tomie pokonkursowym. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie sie w grudniu tego roku w Warszawie.