Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Z żalem oznajmiamy, że w wieku 55 lat nieoczekiwanie zmarła J. E. Markéta Fialková, pierwsza ambasador RCz w Polsce po roku 1989, do teraz ambasador RCz w Albanii. Pozostajemy w głębokim smutku i przekazujemy gorące wyrazy współczucia Rodzinie oraz bliskim!

Markéta Fialková – dawna dysydentka i polityk, sygnatariuszka Karty 77, którą podpisała mając 21 lat, była min. aktywną działaczką Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej. Za swoje zasługi w zakresie obrony praw człowieka była do roku 1989 kilkakrotnie aresztowana. W latach 1990-1994 pełniła funkcję ambasadora RCz w Polsce. Za rozwój czesko-polskich kontaktów została odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.

Julian Golak, Rzecznik Generalny Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej: Wspomnienie pośmiertne o Markecie Fialkovej

W wieku 55 lat zmarła Marketa Fialkova - pierwszy ambasador Czechosłowacji w Polsce po upadku komunizmu.

W wieku 21 lat została sygnatariuszem Karty 77, za co została usunięta ze studiów przez władze Czechosłowacji. Współpracowała z Komitetem Obrony Niesłusznie Prześladowanych (VONS). W latach 80-tych XX wieku została działaczką Solidarności Polsko – Czechosłowackiej, za co była wielokrotnie zatrzymywana i aresztowana przez władze komunistyczne.

Funkcję ambasadora w Warszawie pełniła w latach 1990-1994.Po powrocie do Pragi była najbliższym współpracownikiem Vaclava Havla i sekretarzem prezydenta w latach 1995-1997. Prezydent RP Lech Wałęsa odznaczył ją w 1994 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.

Reprezentowała Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz monitorowała przebieg wyborów w Bośni, Hercegowinie, Kosowie, Gruzji (od 1995 do 2006).  W 2007 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Czech Zachodnich w Pilznie.

Marketa Fialkova jako ambasador Czech w Warszawie wielokrotnie przyjeżdżała na Dolny Śląsk, była m.in. w Nowej Rudzie, gdzie wspierała działaczy SPCzS oraz Komitet Organizacyjny Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w działaniach na rzecz otwierania nowych przejść granicznych oraz organizowania współpracy na pograniczu. Z uznaniem wypowiadała się o akcjach SPCzS-u a także o współpracy obywatelskiej na pograniczu polsko - czeskim. Zmarła nagle pełniąc funkcję ambasadora Republiki Czeskiej w Albanii. Tracimy Osobę niezwykle szlachetną, która swoje życie poświęciła działaniu na rzecz praw człowieka i obywatela.