Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

13 lutego rozpoczyna się wystawa poświęcona politycznym, kulturalnym i handlowym stosunkom między krajami Grupy Wyszehradzkiej.

13.2.2018

Lublin, Urząd Miasta Lublin, Ratusz, Plac Króla Łokietka 1 

 

Wystawa jest próbą skrótowego zobrazowania rozwoju stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych między państwami tworzącymi dzisiejszą Grupę Wyszehradzką, począwszy od średniowiecznych zjazdów władców Polski (Kazimierza Wielkiego), Czech (Jana Luksemburczyka) i Węgier (Karola Andegaweńskiego) w Wyszehradzie w 1335 r. i 1338/1339 r., a skończywszy na współczesnym spotkaniu prezydentów Polski (Lecha Wałęsy) i Czechosłowacji (Václava Havla) oraz premiera Węgier (Józefa Antalla) w Wyszehradzie, w lutym 1991 r., na którym podpisana została Deklaracja o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej.

Deklaracja ta zapoczątkowała współpracę Państw Wyszehradzkich.

 

Pod patronatem Ambasadorów Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej

oraz Ambasador Węgier w Warszawie  

(materiały organizatora)