Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Książka Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe (Obrazy Innego w karykaturach etnicznych z Europy Środkowo-Wschodniej) to zbiór 16 artykułów i ponad 100 ilustracji – etnicznych karykatur. Przedstawia ona prace naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej skupiających się w swoich tekstach na materiałach także z tego regionu. Autorzy tomu reprezentują różne dyscypliny, jak również różne podejścia naukowe. W książce znaleźć więc można tak artykuły naukowa, jak i szczegółowe interpretacje materiału wizualnego.

Images of the Other in Ethnic Caricatures to pierwsze tak kompleksowe studium dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych karykatur etnicznych z Europy Środkowo-Wschodniej. Jednakże celem redaktorów książki nie było przedstawienie analizy obejmującej całe zjawisko, lecz raczej próba dekonstrukcji stereotypów stojących za grafikami i w nich ukrytymi. Generalne założenie leżące u podstaw powstania książki to rozpoczęcie dyskusji nad karykaturami etnicznymi, ich postrzeganiem oraz funkcją, a nie oferowanie ostatecznych rozwiązań, jak należy je analizować.

 

Książka jest rezultatem współpracy instytutów etnologii Polskiej Akademii Nauk (Warszawa), Czeskiej Akademii Nauk (Brno), Słowackiej Akademii Nauk (Bratysława) oraz Węgierskiej Akademii Nauk (Budapeszt), a współfinansowany przez Fundusz Wyszehradzki.

Wydawcą jest Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.