Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nas

Zadaniem Czeskich Centrów jest rozwój dialogu ze społeczeństwami innych krajów i wspieranie aktywnej prezentacji RCz we wszystkich dziedzinach kultury, nauki i szkolnictwa, handlu i ruchu turystycznego. Współpracując z czołowymi instytucjami artystycznymi poszczególnych krajów, przyczyniamy się do prezentacji kultury czeskiej jako części ich programu. Czeskie Centra należą do Europejskiego Stowarzyszenia Narodowych Instytutów Kultury EUNIC. Podlegamy pod Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

Wydział Kultury – Czeskie Centrum przy Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie swą działalność rozpoczęło na podstawie umowy międzynarodowej z roku 1947. Od roku 2004 mieści się w nowym miejscu, w budynku Ambasady RCz w RP, przy  Al. Róż 16. Oprócz szerokiej prezentacji kultury (wystawy, wieczory literackie i muzyczne) organizujemy także certyfikowane kursy języka czeskiego, udzielamy informacji o Republice Czeskiej, zarówno osobom odwiedzającym Czeskie Centrum, jak i w formie elektronicznej. We współpracy z CzechTourism informujemy o ciekawych miejscach w Republice Czeskiej i regionach atrakcyjnych turystycznie, z kolei we współpracy z Czech Trade – o aktualnościach w dziedzinie ekonomicznej. Ściśle współpracujemy także z Ambasadą RCz.


Nasi partnerzy