Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie przygotował międzynarodową platformę, której zadaniem jest ułatwienie współpracy pomiędzy młodymi artystami, kuratorami i producentami Europy.

Celem jest stworzenie nowych możliwości międzynarodowej współpracy kulturalnej za pośrednictwem interaktywnej sieci powiązań, która połączy kulturalne i artystyczne ośrodki (gł. zespoły teatralne i taneczne), co w efekcie przyczyni się do budowania trwałej współpracy. Projekt rozpocznie się w październiku w Krakowie w ramach Krakowskich Reminiscencji Teatralnych. Jako pierwsze pojawią się tematy: finansowanie kultury w Europie oraz międzynarodowy program edukacyjny dla młodych artystów a międzynarodowe koprodukcje.

Instytut przygotowuje również w Krakowie w dniach 4 – 5 października sympozjum teatralne. Wydarzenie nawiązuje do projektu rozpoczętego w Budapeszcie w latach 2008 – 2009, który był poświęcony teatralnym realizacjom refleksji przeszłości w krajach postkomunistycznych. Projekt stara się traktować temat w szerokim kontekście: socjalnym i politycznym, a także poszukiwać nowych aspektów zjawiska. Tematem konferencji będzie przeszłość teatru po 1945 i krytyczna refleksja jej źródeł. 

Więcej informacji: www.eepap.org