Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Leżące blisko granicy z Czechami polskie miasteczko Nowa Sól założyli niegdyś członkowie Jednoty Braterskiej (Bracia Czescy), którzy schronili się tutaj po bitwie na Białej Górze i rekatolizacji ziem czeskich. Ich działanie na tym obszarze ma przypomnieć wystawa „Działalność Jednoty Braterskiej na terytorium Polski", która zostanie otwarta 25.10. Zaprezentuje odwiedzającym kompleksowe spojrzenie na historię Jednoty od jej początków, poprzez działalność J. A. Komeńskiego oraz jego uczniów na terenie dzisiejszej Polski, aż po współczesność.

Wystawa w Nowej Soli zostanie otwarta z okazji 270. rocznicy założenia miasta przez Braci Czeskich wygnanych z terenów Suchodola nad Odrą.

Wystawa będzie później prezentowana w kolejnych miejscach połączonych z historią Jednoty, potwierdzona jest dotychczas w Szamotułach (wiosna 2014), następnie powędruje najpewniej do Leszna, Poznania i Gdańska.

Pośród gości zaproszonych na uroczyste otwarcie wystawy są: starosta miasta, przedstawiciele powiatu, gminy, dyrektorzy muzeów i szkół. Patronat nad wydarzeniem objał Minister Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, ambasador Republiki Czeskiej oraz dyrektor Czeskiego Centrum.

Czeskie Centrum wsparło reazliację wystawy.

Wernisaż odbędzie się 25. października 2013 o godz. 17.00 w Muzeum Miejskim, ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100.