Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

28 listopada w księgarniach pojawiła się pierwsza polskojęzyczna antologia tekstów legendarnego teoretyka i architekta, Adolfa Loosa. Edycja obejmuje 30 najciekawszych tekstów dotyczących nie tylko wąsko pojmowanej architektury, ale także projektowania wnętrz i przedmiotów codziennego użytku, stylu życia oraz etyki i odpowiedzialności projektantów wobec swoich odbiorców.

Oryginalne, prowokacyjne eseje żarliwego krytyka eklektycznej stylistyki przełomu wieków położyły fundament pod modernistyczny przewrót w architekturze i choć często dotyczą wydarzeń sprzed około stu lat, brzmią dziś bardzo aktualnie: wezwanie do kierowania się rzeczywistymi potrzebami, a nie powierzchownymi aspiracjami, eksponowania natury materiałów i technologii, ekonomicznego i celowego podejścia do architektury. Książka wypełnia dotkliwie odczuwalną lukę w publikacjach z zakresu teorii i historii architektury.

Adolf Loos, żarliwy krytyk eklektycznej stylistyki przełomu wieków jest jedną z osobowości,  które położyły fundament pod modernistyczny przewrót w architekturze. Urodził się w roku 1870 w Brnie. Uczył się w Państwowej Szkole Przemysłowej w Libercu a następnie na Uniwersytecie Technicznym w Drážďanach, później wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Trzyletni pobyt w Ameryce miał duży wpływ na kształtowanie jego postawy estetycznej i podejścia do architektury. Wielkie wrażenie wywarła na nim tamtejsza architektura industrialna oraz niezależny i nowoczesny styl życia. Po powrocie do Europy zamieszkał w Wiedniu, gdzie zaczął pracować jako architekt.

Po zakończeniu I wojny światowej i rozpadzie Monarchii Austrowęgierskiej Loos otrzymał obywatelstwo czechosłowackie od prezydenta T. G. Masaryka po czym wznowił działalność swojej prywatnej szkoły budowlanej. W latach dwudziestych był na szczycie swoich możliwości twórczych. To wtedy powstały realizacje, które są ucieleśnieniem jego podejścia do architektury: dom Tristana Tzary w Paryżu (1926), Dom Mollerów w Wiedniu (1927-28), (1927) Willa Müllera w Pradze (1928-30) oraz dwór wiejski Khuner w Dolnej Austrii (1929-30). 

Pisma Adolfa Loosa były obok dzieł Le Corbusiera jednymi z najczęściej cytowanych i komentowanych dzieł architektów XX wieku.

Eseje A. Loosa wydaje w Polsce Fundacja Centrum Architektury, tłumaczenie: Agnieszka Stępnikowska-Berns