Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Czeskie Centrum Kultury, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia w Warszawie oraz LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema Warszawie wspólnie stworzyły ramy dla konkursu pod tytułem „Rok 1968. Polska i Czechosłowacja”.

W konkursie udział wzięły trzyosobowe zespoły uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, które pod opieką merytoryczną nauczycieli przygotowały prezentacje multimedialne dotyczące wydarzeń roku 1968 w Polsce i Czechosłowacji – ich przyczyn, konsekwencji oraz szerszego kontekstu historycznego, z uwzględnieniem losu studenta Jana Palacha.

Podczas finału, który odbył się w dniu 13 lutego w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia, zostało zaprezentowanych dziesięć najlepszych prac, z których komisja konkursowa nagrodziła trzy:

I miejsce: Emilia Bernaciak Wiktoria Gmurska, Bogusława Nowakowska z Prywatnego LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie.