Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Nagrodę Gratias Agit odebrał 7 czerwca w Pradze z rąk czeskiego Ministra spraw zagranicznych polski tłumacz Andrzej Jagodziński, wielki przyjaciel czeskiej literatury, czeskich pisarzy i byłej opozycji, polski publicysta, bohemista, tłumacz wielu książek oraz znawca dzieła V. Havla. Serdecznie mu gratulujemy.

Nagrodę od roku 1997 każdorocznie przyznaje Minister spraw zagranicznych osobom czeskiego pochodzenia żyjącym za granicą oraz przyjaciołom Czeskiej Republiki, którzy dobrowolnie pomagają propagować dobre imię Republiki  na świecie.

Andrzej Jagodziński jest jednym z tych, którzy włożyli ogrom pracy w poszerzanie wiedzy na temat czeskiej kultury, literatury i myśli intelektualnej w Polsce, którzy poświęcili tej idei swoje życie. Jest uznawany za jednego z najlepszych polskich tłumaczy, przetłumaczył dziesiątki tekstów czeskich autorów, przede wszystkim V. Havla, Josefa Škvoreckiego, M. Kundery, J. Seiferta, P. Kohouta, B. Hrabala, J. Grušy, D. Mitany, V. Fischla. Przyczynił się do wydania ponad 30 tytułów tłumaczeń czeskiej literatury, jest autorem rozmów z czeskimi pisarzami na emigracji pt. "Banici" oraz edytorem  antologii zakazanych czeskich autorów. Pracował również nad tłumaczeniem i edycją trzech wielkich tomów dzieł Havla, które w Polsce wydaje wydawnictwo Agora.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Bratysławie, gdzie w przeszłości pracował też jako dyrektor Funduszu Wyszehradzkiego. Do roku 1989 r. działał w polskiej opozycji m. in. pośrednicząc w kontaktach pomiędzy środowiskiem Karty 77 a okręgiem polskich dysydentów. Działał czynnie również w kręgach polskiej literatury debitowej, współpracował z czechosłowackimi czasopismami na emigracji (Svědectví, Rozmluvy, Obrys). W latach 1989-96 był redaktorem Gazety Wyborczej, po czym został jej korespondentem w Pradze. Przez kilka lat był członkiem rady redakcyjnej miesięcznika Gazeta środkowoeuropejska (wychodził jednocześnie w Polsce, na Węgrzech, na Słowacji i w Republice Czeskiej), w latach 1996-2001 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Pradze.

Za swoją pracę otrzymał wiele polskich i czeskich wyróżnień literackich i państwowych, m. in. za tłumaczenie książki Škvoreckiego „Przypadki Inżyniera ludzkich dusz“ polską prestiżową nagrodę Angelus. V roku 2011 na targach książki i literackim festiwalu Świat książki w Pradze jako pierwszy otrzymał nagrodę J. Theinera za szerzenie i popularyzację czeskiej literatury za granicą. Jest również członkiem polskiego PEN klubu. Niedawno otrzymał od ministra kultury za swoją działalność na polu kultury srebrny medal Polska Gloria Artis.

Nagroda Gratias Agit jest wyróżnieniem przeznaczonym dla jednostek i organizacji, fundacji i stowarzyszeń. W Polsce otrzymał ją jeszcze Mariusz Szczygieł, autor bestsellerów o Czechach „Gottland“ czy „Zrób sobie raj“ oraz Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

Więcej informacji na: http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/udalosti_a_temata/x2013_06_07_slavnostni_udeleni_ceny_gratias_agit_2013.html

http://wyborcza.pl/1,75475,14059605,Nagroda_Gratias_Agit_dla_Andrzeja_Jagodzinskiego.html

 

Minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Karel Schwarzenberg przyznaje nagrodę Gratias Agit Andrzejowi Jagodzińskiemu.