Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Na Festiwalu zagoszczą w tym roku czescy pisarze Jaroslav Rudiš, Pavel Kohout, Marek Šindelka, Eugen Brikcius, Pavel Trtílek, Milan Děžínský, Emil Hakl.

Festiwal Miesiąc Spotkań Autorskich powstał w 2000 r. w Brnie i stopniowo rozszerzył się na dalsze miasta. W ostatnich trzech latach odbywa się w Brnie, Koszycach, Ostrawie i Wrocławiu. Program Miesiąca Spotkań Autorskich co roku startuje w lipcu i następnie dzień po dniu odbywa się bez przerwy w każdym z wymienionych miejsc przez 31 dni. Poza coraz szerszym wachlarzem imprez towarzyszących Miesiąc Spotkań Autorskich składa się zawsze z dwóch głównych linii programowych, jedna reprezentuje literaturę rodzimą (tj. według miejsca odbywania się festiwalu literaturę czeską, słowacką i polską), a druga przedstawia literaturę kraju, który w danym roku jest gościem honorowym. Wrocławskie spotkania odbędą się Mediatece na Placu Teatralnym 5.

Na spotkania z czeskimi literatami zapraszamy w dniach:

Piątek 5.7. 19:00 – Z Markem Šindelką do innego świata

Marek Šindelka – Prozaik, poeta, scenarzysta, publicysta. Urodził się w 1984 roku w miejscowości Polička. Absolwent kulturologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Obecnie studiuje scenopisarstwo w praskiej szkole filmowej FAMU. Wydał trzy książki: Strychnina i inne wiersze (Strychnin a jiné básně -poezja, 2005; Nagroda Jiřího Ortena, 2006), Błąd (Chyba  - powieść, 2008) oraz Zostańcie z nami (Zůstaňte s námi – zbiór opowiadań, 2011; Magnesia Litera w kategorii proza, 2012). 

Sobota 6.7. 19:00 – Las, Sybir, wracz – i Martin Ryšavý 

Martin Ryšavý – Pisarz, scenarzysta, tłumacz i reżyser. Urodził się w 1967 roku w Pradze. Nakręcił ponad dziesięć filmów dokumentalnych. Jako scenarzysta współpracował z  Romanem Vávrą (Co chytneš v žitě – Co złapiesz w życie, 1998) oraz z Ivanem Vojnárem (Lesní chodci - Leśni wędrowcy, 2003). Jest autorem książek prozatorskich Leśni wędrowcy (2001), Podróże na Syberię (Cesty na Sibiř, 2008; Magnesia Litera w kategorii proza, 2009), Wracz (Vrač, 2010; Magnesia Litera w kategorii proza, 2011; Nagroda Josefa Škvoreckiego, 2011; Bank Austria Literaris, 2012) oraz Stacja wyspa czterokolumnowa (Stanice čtyřsloupový ostrov, 2011).

Poniedziałek 15.7. 19:00 – Polityka, literatura, Steigerwald

Karel Steigerwald – Dramaturg, scenarzysta, dziennikarz. Urodzony w 1945 w miejscowości Vacíkov. Absolwent dramaturgii praskiej szkoły filmowej FAMU. W latach 70 i 80 pracował w studiu filmowym Barrandov, współpracował z grupą teatralną w Labskoústecku oraz z praskim teatrem Divadlo Na zábradlí. Współpracował z radiem i telewizją, współtworzył m.in. słuchowisko radiowe Co słychać, Vondrowie? (Jak se máte, Vondrovi?).

Wtorek 16.7. 19:00 – Dobry wieczór, nazywam się Alois Nebel… 

Jaroslav Rudiš – Prozaik, dramaturg, scenarzysta. Urodzony w 1972 roku w Turnovie. Studiował germanistykę, historię i dziennikarstwo w Libercu, Pradze, Zurychu i w Berlinie. Pracował jako  nauczyciel, agent reklamowy, portier w hotelu, dziennikarz.  Zadebiutował nowelą Niebo pod Berlinem (Nebe pod Berlínem, 2002), następnie wydał powieści Grandhotel (2006), Po cichu (Potichu, 2007) i Koniec punku w Helsinkach (Konec punku v Helsinkách, 2010). Razem z artystą Jaromírem 99 stworzył komiksową postać kolejarza Aloisa Nebela (tetralogia Alois Nebel: Biały Potok, Dworzec Główny - Alois Nebel: Bílý Potok, Hlavní nádraží, Zlaté Hory, Na trati, 2003–2008, która doczekała się również inscenizacji teatralnej (2005) oraz realizacji filmowej (2011). Pisze po czesku i niemiecku sztuki teatralne i słuchowiska radiowe, a także scenariusze filmowe. Poświęca się publicystyce. W 2003 roku założył razem z Petrem Kružíkiem grupę U-Bahn. Od 2005 roku występuje razem z Igorem Malijevskim w kabarecie literackim EKG.

Czwartek 18.7. 19:00 – Kohout osiemdziesiąt pięć! 

Pavel Kohout – twórca poezji, prozy i sztuk teatralnych. Urodzony w Pradze. Początkowo stalinista, następnie postępowy dramaturg i przedstawiciel Praskiej Wiosny w 1968, następnie dysydent, sygnatariusz Karty 77 i emigrant. Na swoją biografię autorstwa Pavla Kosatíka Fenomen Kohout  (Fenomén Kohout, 2001) odpowiedział dwutomową wersją swojej prawdy Czy to było moje życie?? (To byl můj život?? 2005, 2006). Czeska Biblioteka Narodowa przypisuje mu ponad dwieście pozycji książkowych (w różnych wydaniach i językach).

Piątek 19.7. 19.00 – Ciało Brikciusa słowem Brikciusa 

Eugen Brikcius –poeta i filozof, interpretator sztuki i snów, pisze po łacinie, angielsku, niemiecku i czesku. Urodzony w 1942 roku w Pradze, od początku lat 80-tych mieszka jedną nogą w Wiedniu. Autor szesnastu książek, ostatnio form pamiętnikowych Moje najlepsze z możliwych życie (Můj nejlepší z možných životů, 2012) i „dzieła zebranego“ A ciało słowem się stało (A tělo se stalo slovem, 2013).

Sobota 20.7. 19:00 – Magiczny realista z Brna

Pavel Trtílek – urodzony 6 września 1977 w Brnie. Zajmuje się poezją, prozą, publicystyką, tłumaczy, napisał ponad dwadzieścia sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych, niektóre we współpracy z Janem Krupą (Můj krásný svět – Mój piękny świat, 2005; Sestřičky – Siostrzyczki, 2006; Modelky – Modelki, 2007, aj.). Wykłada na Akademii Muzycznej im. Janáčka w Brnie (gdzie również ukończył kierunki: dramaturgia i twórczość autorska). 

Poniedziałek 22.7. 19:00 – Poeta politykiem, polityk poetą – Milan Děžínský

Milan Děžínský – poeta i polityk. Urodził się w 1974 roku w Kijowie. Absolwent bohemistyki i anglistyki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu J. E. Purkyniego w Ústí nad Labem. Pracował jako nauczyciel języka angielskiego, obecnie jest radnym miasta Roudnice nad Labem, gdzie mieszka. Wydal pięć tomów poetyckich: Czarna godzinka (Černá hodinka, 1996), Kaszel mojej kochanki (Kašel mé milenky, 1997), Słownik nocy (Slovník noci, 2003), Widma (Přízraky, 2007) i Potajemne życie (Tajný život, 2012). 

Środa 24.7. 19:00 – Prawdziwe wydarzenia Emila Hakla

Emil Hakl Zaczynał od poezji, w 2001 roku opublikował swój pierwszy utwór prozatorski  Koniec świata (Konec světa). Jego najbardziej znana książka O rodzicach i dzieciach (O rodičích a dětech), której struktura opiera się na poważnej rozmowie ojca z synem doczekała się adaptacji filmowej (2007). Urodził się 25 marca 1958 w Pradze jako Jan Beneš, studiował w Konserwatorium Jaroslava Ježka, pracował jako mechanik na stacji pomp i copywriter w agencji reklamowej.

Szczegółowy program festiwalu znajduje się na stronie: http://www.msa.wroclaw.pl/2013/pl/program