Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Zapraszamy na XXI muzykujące rodziny, które przyjadą do Dobrego Miasta z całego świata, by zaprezentować się dobromiejskiej publiczności zgromadzonej w parku miejskim.

Centrum Kultury w Dobrym Mieście zaprasza na kolejną edycję Spotkań. Repertuar rodzin to prawie wszystkie nurty muzyczne: jazz, poezja śpiewana, muzyka klasyczna, folklor, muzyka popularna, średniowieczna, renesansowa, barokowa, myśliwskie sygnały… Dobre Miasto to ojczyzna, gdzie co roku w sierpniu gromadzą się ludzie kochający muzykę, rodzinne ciepło i wspólnie spędzany czas. Zapraszamy! W Spotkaniach tradycyjnie już uczestniczą rodziny z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy i innych krajów.

Zgłoszenia, wraz z demo przygotowywanego repertuaru, można przesyłać na adres Organizatorów do 15 maja 2012. Spotkania odbędą się 28 – 29.07.2012 w Parku Przyjaciół Kultury w Dobrym Mieście.

Więcej informacji: http://www.centrumkultury.pl/?rodzinymuzykujace