Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Instytut Sztuki Wydziału Teatralnego Uniwersytetu Karola w Pradze ogłasza nabór na pobyt twórczy w dziedzinie literatury (1-30 listopada 2019r.) Temat: 30 lat wolności

Program jest adresowany do bohemistów, zagranicznych redaktorów, dziennikarzy, reporterów, publicystów, pisarzy, tłumaczy, krytyków literackich oraz naukowców i naukowczyń, którzy zajmują się tematyką wydarzeń 1989r. w Czechosłowacji. 

Uczestnikom zostaną zapewnione: zakwaterowanie, zwrot kosztów dojazdu oraz wydatki związane z pobytem w wysokości 10 000 Kč.

Termin składania zgłoszeń:  17. 7. 2019

Wniosek o pobyt twórczy powinien zawierać:

I. Czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy

II. Załączniki:  

a) List motywacyjny w języku czeskim, lub angielskim, wraz z opisem tego, czego autor oczekuje od stypendium, co chce zrobić, w jakim zakresie itd. (maksymalnie 2 strony A4)

b) Profesjonalne CV w języku czeskim, lub angielskim

c) Wykaz napisanych i wydanych tekstów


Zgłoszenie należy wysłać do Viktora Debnára na adres viktor.debnar@idu.cz

  • Wniski nieprawidłowo wypełnione, niekompletne, lub zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
  • Złożony wniosek zostanie oceniony przez komisję ekspertów; Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o wynikach naboru najpóźniej do 16 sierpnia 2019 r.

Każdy z uczestników przygotuje pisemny raport na temat pobytu (około jednej strony A4) w ciągu 10 dni po zakończeniu pobytu.