Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Od 1 do 14 lipca Willa Deciusa organizuje w Krakowie XI Spotkanie młodych z Europy Środkowej i Wschodniej: Letnią Szkołę Wyszehradzką!

Letnia Szkoła Wyszehradzka składa się z wykładów, dyskusji panelowych i seminariów dotyczących tematów i zagadnień dotyczących regionu wyszehradzkiego, Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej. Chodzi o program edukacyjny, który zapewni interdyscyplinarną przestrzeń dla młodych czeskich, węgierskich, polskich i słowackich studentów oraz ich kolegów z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Omawiane będą tematy społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturalne w perspektywie europejskiej i światowej. Letnia Szkoła Wyszehradzka przez dziesięć lat ugruntowała swoją pozycję jako platforma młodych, która promuje sieć przyjaźni i współpracy.

Tegoroczny program otworzy wykład o Vaclavie Havlu. Pozostałe dotyczą oceny prezydencji w UE, perspektyw współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej, kwestii Romów, oceny rewolucji arabskiej, kwestii środowiska oraz zrównoważonych technologii. Część programu odbędzie się formą pracy w grupach seminaryjnych.

Więcej informacji: http://www.visegradsummerschool.org