Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Zakład Języka Czeskiego dla obcokrajowców Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie kolejny już raz zachęca do nauki języka czeskiego w Brnie.

Interesująca oferta organizatora obejmuje 6 rodzajów kursów:

1. Kursy języka czeskiego dla obcokrajowców – krótko- i długoterminowe, na różnych poziomach znajomości języka

2. Letnia szkoła studiów bohemistycznych – miesięczny intensywny kurs języka czeskiego w terminie od 23.07. do 20.08.2011

3. Licencjackie studia języka czeskiego dla obcokrajowców – studia 3 letnie

4. „Czeskie studia” – specjalny semestralny kurs językowy trwający 13 tygodni

5. Dydaktyczno – praktyczny kurs języka – dla absolwentów bohemistyki, chcących uczyć języka czeskiego jako obcego w swoich krajach

6. Dwutygodniowy intensywny kurs – kurs na różnych poziomach znajomości, w terminie od 23.01 do 03.02.2012

Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje oraz ceny kursów na stronie: www.phil.muni.cz/kabcest/index.php