Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Poziomy Nauczania

Podstawowy
Kurs przeznaczony dla osób początkujących, bez znajomości języka i jego gramatycznej struktury. Kurs traktowany jest jako wprowadzenie do języka, umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności komunikacji. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego, np. miejsca zamieszkania, ludzi i rzeczy, które zna, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest chętny do pomocy. Nauka na tym poziomie obejmuje dwa semestry zajęć.

Oznaczenie grupy: A1

Poziom średniozaawansowany niższy
Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają wiedzę oraz praktykę języka oraz chcą rozszerzyć zakres podstawowych umiejętności. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i zwroty w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, np. dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, pracy, otoczenia, zakupów. Potrafi porozumiewać się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Nauka na tym poziomie trwa dwa semestry.

Oznaczenie grupy: A2

Poziom średniozaawansowany
Kurs przeznaczony dla osób, które mają dobrą znajomość podstaw  języka. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu, zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą spraw jej znanych i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie gdzie mówi się tym językiem. Potrafi tworzyć spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub ją interesują, uzasadniać swoje zamierzenia lub plany. Nauka na tym poziomie trwa trzy semestry.

Oznaczenie grupy: B1

Poziom średniozaawansowany wyższy
Kurs przeznaczony dla osób z dobrą znajomością języka i jego głównych struktur gramatycznych, które chcą podnieść swoje umiejętności konwersacyjne oraz udoskonalić gramatykę. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu, zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Nauka na tym poziomie trwa trzy semestry.

Oznaczenie grupy: B2 

Konwersacje
Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły zajęcia na poziomie B1 lub B2. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą wyrażać się płynniej i wyraźniej w mówionym języku czeskim. Tematy obejmują bieżące sprawy codzienne, edukację, zwyczaje i przekonania, relacje międzyludzkie i między kulturowe oraz zagadnienia na tematy problemów globalnych.