Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Egzaminy certyfikacyjne

Egzaminy certyfikacyjne odbywają się w Polsce i w Republice Czeskiej.

 • W Polsce egzaminy organizowane są przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Karola we wrześniu każdego roku. Egzamin obywa się na poziomie B2. Więcej informacji na stronie: http://www.certyfikacja.uw.edu.pl/

 

 • W Republice Czeskiej do egzaminów można przystąpić za pośrednictwem Instytutu Przygotowania Językowego i Specjalistycznego Uniwersytetu Karola. Egzamin odbywa się na pięciu poziomach: A1, A2, B1, B2, C1, skierowany jest do obcokrajowców w wieku powyżej 16 lat, chcących udokumentować swoją znajomość języka czeskiego. Więcej informacji na stronie: http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce

 

 • W dniach (ODWOŁANO!) odbędzie się w Warszawie, w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej, egzamin certyfikacyjny z języka czeskiego. Organizatorem egzaminu jest Uniwersytet Karola w Pradze, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW i Czeskie Centrum w Warszawie. Zainteresowani mogą się rejestrować na egzamin na stronie http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce?from=9#cce-staty. Tam też zamieszczone są szczegółowe informacje o formacie egzaminów na poszczególnych poziomach. W sprawie opłaty za egzamin (w wysokości 550 zł) prosimy o kontakt z p. Katarzyną Karwowską pod adresem slavist@uw.edu.pl, tel. (+ 48) 22 552 05 46, 22 552 03 11

 

 • Czeskie Centra we współpracy z Ústavem jazykové a odborné přípravy Uniwersytetu Karola w Pradze oferują:
 • kursy online dla tych, którzy nie mogą uczęszczać na kursy stacjonarne lub chcą się uczyć gdziekolwiek, kiedykolwiek i we własnym tempie za pomocą Internetu: http://ujop.cuni.cz/online-kurzy-cestiny-pro-cizince
 • interaktywne, multimedialne kursy czeskiego online na poziomach A1-B1
 • ścisłe dostosowanie kursów do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • fachową asystę - częścią każdego kursu jest asysta tutora
 • konsultacje indywidualne - stacjonarnie lub przez Skype
 • kursy online z udziałem pięciu języków pomocniczych: angielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego
 • interfejs systemu do nauki w językach czeskim, angielskim i rosyjskim
 • kursy online z certyfikatem Czeskiego Stowarzyszenia Zaocznego Kształcenia Uniwersyteckiego
 • opinie absolwentów naszych kursów online
 • system zniżek dla większych grup uczestników kursów online