Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Nauka czeskiego w Czechach

Czeski dla obcokrajowców (Brno)

Adres: Kabinet češtiny pro cizince, Filozofická fakulta MU, Arno Nováka 1, Brno, 602 00
Tel.: +420 549 498 235; +420 549 495 970
Email: eva@phil.muni.cz, bohem@phil.muni.cz
Web: www.phil.muni.cz/kabcest

Semestralne kursy czeskiego dla obcokrajowców, w tym gramatyka, fonetyka, ortografia, kultura. Mozliwość uzyskania stypendium. Letnia szkoła języka czeskiego.

DO YOU WANT TO SPEAK CZECH? (Liberec)
Adres: Harry Putz, P.O.Box 89, Liberec, 460 31
Tel: +420 485 152 120
E-mail: harry.putz@volny.cz
Web: www.courseczech.com/kurzy.htm

Letnia szkoła języków słowiańskich (Ołomuniec)
Adres: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Křížkovského 10, Olomouc, 771 80
Tel.:+420 585 633 156, +420 776 267 676
E-mail: LSSS@upol.cz
Web: http://www.lsss.upol.cz/

Institute for language and preparatory studies (Poděbrady)
Adres: Charles University, Study Centre Poděbrady, UJOP
Náměstí Jiřího 1/I, Poděbrady, 290 36
Tel.: +420 325 610 798
E-mail: podebrady@ujop.cuni.cz
Web: www.ujop.cuni.cz/podebrady

Międzynarodowa letnia szkoła językowa (Pilzno)
Adres: International Office, University of West Bohemia,
Univerzitní 8, Plzeň, 306 14
E-mail:isls@ujp.zcu.cz
Web: www.isls.zcu.cz

Czeski dla obcokrajowców (Pilzno)
Adres: Ustav jazykové přípravy Západočeské Univerzity v Plzni
Tylova 15, Plzeň, 306 14
Tel.: +420 377 635 213
E-mail: jlukasov@kcj.zcu.cz
Web: www.ujp.zcu.cz

Kursy języka czeskiego (Praga)
Adres: Institute for Language and Preparatory Studies
Uniwersytet Karola, Vratislavova 29/10, Praha 2, 128 00
Tel.: +420 224 990 411
E-mail: studujop@ujop.cuni.cz
Web: www.ujop.cuni.cz

TERAZ w ofercie nietradycyjny letni kurs połączony z nauką języka i poznawaniem czeskiej kultury
Termin kursu: 29 lipiec- 23 sierpień. Cena – 915 EUR, obejmuje  cenę za lekcje, materiały dydaktyczne, wycieczki i wydarzenia kulturalne

CZECH FOR FOREIGNERS AND SUMMER PRAGUE UNIVERSITY (Praga)
Adres: SF Servis, nám. J. Palacha 2, Praha 1, 116 38
Tel.: +420 221 619 297
E-mail: info@sfservis.com, czech@sfservis.com
Web: www.sfservis.com

EDUCO s.r.o. Agency (Praga)
Adres: Dobrovského 28, 170 00, Praha 7
Tel.: +420 724 777 126
E-mail: info@educo.cz
Web: www.educo.cz 

Szkoła językowa AKCENT (Praga)
Adres: Bítovská 3, Praha 4
Tel./fax: +420 261 261 638/675/+420 261 261 880
E-mail: akcent@akcent.cz
Web: www.akcent.cz

Szkoła językowa PRESTO (Praga)
Adres: Na příkopě 31, Praha 1
Tel: +420 225 000 666
E-mail: skola@presto.cz
Web: www.presto-SKOLA.cz 

NOISIS Agency (Praga)
Adres: Bělehradská 79, Praha 2, 120 00
Tel: +420 603 758 630
E-mail: summer@noisis.cz
Web: www.noisis.cz 

CZ LINGUA (Praga)
Adres: Wuchterlova 5, Praha 6- Dejvice, 160 00
Tel: +420 603 480 667
E-mail: info@czlingua.cz
Web: www.czlingua.cz

LINGUA BOHEMICA (Praga)
Adres: Nádražní 82, Praha 5, 150 00
Tel: +420 251 512 176
E-mail: info@lingua-bohemica.com
Web: www.lingua-bohemica.com

Szkoła językowa AJODA (Praga)
Tel: +420 728 451 415
Adres: Kostelní 12, Praha, 170 00
E-mail: ajoda@ajoda.eu
Web: www.ajoda.eu

Martin Adámek, Náchod, s. r. o. (Náchod)

Web: www.adamek.cz/pl/czeski/